Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiİÇİNDEKİLER
Sayfa KABUL . ii ÖZET . iii ABSTRACT . v TEŞEKKÜR . vii İÇİNDEKİLER. viii ŞEKİLLLER DİZİNİ . xi ÇİZELGELER DİZİNİ . xii SİMGELER DİZİNİ . xiii
BÖLÜM 1 GİRİŞ . 1
1.1 ÇALIŞMANIN ÖNEMİ . 2 1.2 ÇALIŞMANIN AMACI . 3
BÖLÜM 2 LİTERATÜR ARAŞTIRMASI . 4
BÖLÜM 3 SOĞUTMA SİSTEMLERİ . 8
3.1 SOĞUTMA . 8 3.2 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR . 9 3.3 R134a SOĞUTUCU AKIŞKANI . 11 3.4 KOMPRESÖRLÜ SOĞUTMA SİSTEMİ ELEMANLARI . 11
3.4.1 Kompresörler . 12 3.4.2 Kondenserler. 12 3.4.3 Evaporatörler . 13 3.4.4 Basınç Düşürücüler . 13 3.5 BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİ . 13 3.6 GERÇEK GAZ SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİ. 15
viii8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Soğutma sistemlerinde kullanılan R 134A ve R 600A soğutucu akışkanların sistem performansına etkilerinin incelenmesi - Sayfa 10
İÇİNDEKİLER Sayfa KABUL ........................................................................................................................ ii ÖZET........................................................................................................................... iv ABSTRACT...................................................................................................................
Ön soğutmasız yayınımlı soğurmalı soğutma sistemlerinin büyük hacimlerde kullanılabilirliğinin deneysel olarak incelenmesi - Sayfa 10
İÇİNDEKİLER Sayfa KABUL ........................................................................................................................ ii ÖZET........................................................................................................................... iv ABSTRACT...................................................................................................................
NH3 ve NH3/CO2 kaskad soğutma sistemlerinin karşılaştırılması - Sayfa 7
İÇİNDEKİLER ÖZET .........................................................................................................................................iv ABSTRACT ............................................................................................................................... v ÖNSÖZ ....................................................................................................

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
özet
buhar
simgeler
giriş
soğutma


8. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
Sayfa KABUL . ii ÖZET . iii ABSTRACT . v TEŞEKKÜR . vii İÇİNDEKİLER. viii ŞEKİLLLER DİZİNİ . xi ÇİZELGELER DİZİNİ . xii SİMGELER DİZİNİ . xiii
BÖLÜM 1 GİRİŞ . 1
1.1 ÇALIŞMANIN ÖNEMİ . 2 1.2 ÇALIŞMANIN AMACI . 3
BÖLÜM 2 LİTERATÜR ARAŞTIRMASI . 4
BÖLÜM 3 SOĞUTMA SİSTEMLERİ . 8
3.1 SOĞUTMA . 8 3.2 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR . 9 3.3 R134a SOĞUTUCU AKIŞKANI . 11 3.4 KOMPRESÖRLÜ SOĞUTMA SİSTEMİ ELEMANLARI . 11
3.4.1 Kompresörler . 12 3.4.2 Kondenserler. 12 3.4.3 Evaporatörler . 13 3.4.4 Basınç Düşürücüler . 13 3.5 BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİ . 13 3.6 GERÇEK GAZ SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİ. 15
viii

İlgili Kaynaklarsingle.php