Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiKAYNAKLAR (devam ediyor)
Dupont (2003). duPont de Nemours and Company Inc. http://www.dupont.com/suva
Eğrican, N., ve Özdoğan, S. (1990) Enerji Sistemlerinin Ekserji Analizine Yönelik Yeni Çalışmaların Derlenmesi, Termodinamiğin İkinci Kanunu Çalışma Toplantısı, Erciyes Üniv.,T.I.B.T.D.;(34-1), (34-12), 27-30 Ağustos, Kayseri
Erduruhanlı, P. (1997) Enerji Santralına Ekserji Analizinin Uygulanması, Bilim Uzmanlık Tezi, (yayımlanmamış) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilimdalı, Zonguldak, 85 s.
Ertaş, K. (2002) Soğutma Sistemlerinde Kullanılabilir Enerji (Ekserji) Analizi, Bilim Uzmanlık Tezi, (yayımlanmamış) Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 71 s.
Kanoğlu, M., Özdinç, M.,Yıldırım, M. (2003) Energy and exergy analyses of an experimental open- cycle desiccant cooling system. Applied Thermal Engineering , Cilt :24, s.919-932
Khan , J.R., and Zubair, S.M. (1999) Design and Performance Evulation of Reciprocating Refrigeration Systems. Internatıonal Journal of Refrigeration, 22(3), pp. 235-243
Khan , J.R., and Zubair, S.M. (2000) Design and Rating of an Integrated Mechinal Subcooling Vapor-Compression Refrigeration System. Energy Conversion and Management, 41(11), pp.1201-1222
Kızılkan, Ö. (2004) Kompresörlü Soğutma Sistemlerinde Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Aşırı Kızdırma ve Aşırı Soğutma Etkisinin Termoekonomik Yönden İncelenmesi, Bilim Uzmanlık Tezi, (yayımlanmamış) Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta 132 s.
Kızılkan, Ö., Selbaş, R., ve Şencan, A. (2006) Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinde Aşırı Soğutma ve Aşırı Kızdırma Etkisinin Isıl Ekonomik Açıdan İncelenmesi,Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Dergisi Fakültesi, Cilt 21, No: 2, Ankara, s.387393
Kotas, T.J. (1985) The Exergy Method of Thermal Plant Analysis. Butter-Worths, 299 p. London
Özkaymak, M. (1998) Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminde Aşırı Kızdırma ve Aşırı Soğutma Eşanjörlerinin Termo-Ekonomik Optimizasyonu, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara 102 s.
Özgener, L., ve Hepbaşlı, A. (2002) Hvac Sistemlerinde Ekserji Analizinin Gerekliliği ve Uygulamaları, Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, s. 609-610
6680. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kompresörlü soğutma sistemlerinde farklı soğutucu akışkanlar için aşırı kızdırma ve aşırı soğutma etkisinin termoekonomik yönden incelenmesi - Sayfa 117
102 Kern, D.Q., (1984). Process Heat Transfer. McGraw-Hill International Book Company, 817p. Singapore. Khan, J.R., Zubair, S.M., (1999). Design and Performance Evaluation of Reciprocating Refrigeration Systems. International Journal of Refrigeration, 22(3),235-243. Khan, J.R., Zubair, S.M., (2000). Design and Rating of an Integrated MechanicalSubcooling Vapor-Compression Refrigeration System. ...
Evaporatif soğutma sistemlerinin mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri ile termodinamik ve ekonomik bakımdan karşılaştırılması - Sayfa 65
Genceli O.F, Parmaksızoğlu İ.C (2008). Kalorifer Tesisatı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları No. 352, 411s İstanbul. Goralı E (2007). Güneş Enerjili Absoropsiyonlu Soğutma Sistemi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü, İstanbul. Güngör A, Güngör S (2005). Havalı İklimlendirme Sistemlerinde Ekonomizer Çevrimi. Tesisat Mühendisliği Dergisi. 89: 78-87. Karakuş ...
R22 ve alternatifleri R407c ile R410a soğutucu akışkanlarının ısı pompasındaki performanslarının teorik olarak incelenmesi - Sayfa 91
76 12. Onat, A., İmal, M., İnan A.T., “Soğutucu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Alternatif Soğutucu Akışkanlar”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1): 32-34 (2004). 13. “Hava koşullandırma”, Alarko Teknik Bülten, 26: 1-4 (2009). 14. Kilicarslan, A., “An experimental investigation of a different type vapor compression cascade refrigeration system”, Applied Thermal...

80. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

energy
soğutma
enstitüsü
bilimleri
üniversitesi
tezi


80. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR (devam ediyor)
Dupont (2003). duPont de Nemours and Company Inc. http://www.dupont.com/suva
Eğrican, N., ve Özdoğan, S. (1990) Enerji Sistemlerinin Ekserji Analizine Yönelik Yeni Çalışmaların Derlenmesi, Termodinamiğin İkinci Kanunu Çalışma Toplantısı, Erciyes Üniv.,T.I.B.T.D.;(34-1), (34-12), 27-30 Ağustos, Kayseri
Erduruhanlı, P. (1997) Enerji Santralına Ekserji Analizinin Uygulanması, Bilim Uzmanlık Tezi, (yayımlanmamış) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilimdalı, Zonguldak, 85 s.
Ertaş, K. (2002) Soğutma Sistemlerinde Kullanılabilir Enerji (Ekserji) Analizi, Bilim Uzmanlık Tezi, (yayımlanmamış) Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 71 s.
Kanoğlu, M., Özdinç, M.,Yıldırım, M. (2003) Energy and exergy analyses of an experimental open- cycle desiccant cooling system. Applied Thermal Engineering , Cilt :24, s.919-932
Khan , J.R., and Zubair, S.M. (1999) Design and Performance Evulation of Reciprocating Refrigeration Systems. Internatıonal Journal of Refrigeration, 22(3), pp. 235-243
Khan , J.R., and Zubair, S.M. (2000) Design and Rating of an Integrated Mechinal Subcooling Vapor-Compression Refrigeration System. Energy Conversion and Management, 41(11), pp.1201-1222
Kızılkan, Ö. (2004) Kompresörlü Soğutma Sistemlerinde Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Aşırı Kızdırma ve Aşırı Soğutma Etkisinin Termoekonomik Yönden İncelenmesi, Bilim Uzmanlık Tezi, (yayımlanmamış) Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Isparta 132 s.
Kızılkan, Ö., Selbaş, R., ve Şencan, A. (2006) Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinde Aşırı Soğutma ve Aşırı Kızdırma Etkisinin Isıl Ekonomik Açıdan İncelenmesi,Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Dergisi Fakültesi, Cilt 21, No: 2, Ankara, s.387393
Kotas, T.J. (1985) The Exergy Method of Thermal Plant Analysis. Butter-Worths, 299 p. London
Özkaymak, M. (1998) Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminde Aşırı Kızdırma ve Aşırı Soğutma Eşanjörlerinin Termo-Ekonomik Optimizasyonu, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara 102 s.
Özgener, L., ve Hepbaşlı, A. (2002) Hvac Sistemlerinde Ekserji Analizinin Gerekliliği ve Uygulamaları, Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, s. 609-610
66

İlgili Kaynaklarsingle.php