Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiİÇİNDEKİLER (devam ediyor)
Sayfa 3.7 SOĞUTMA ETKİNLİK KATSAYISI. 16 3.8 AŞIRI SOĞUTMA VE AŞIRI KIZDIRMA İŞLEMLERİ. 17
BÖLÜM 4 ENERJİ VE EKSERJİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR. 18
4.1 ÇEVRE . 19 4.2 SİSTEM . 20 4.3 ÖLÜ HL . 20 4.4 TERSİNMEZLİKLER. 20 4.5 TERSİNİR VE TERSİNMEZ HL DEĞİŞİMLERİ. 21 4.6 ENTROPİ. 22 4.7 EKSERJİ KAVRAMI. 23
4.7.1 Enerji ile Ekserjinin Karşılaştırılması . 24 4.7.2 Ekserjiyi Oluşturan Durumlar. 25 4.7.3 Ekserji Çeşitleri. 26
4.7.3.1 Fiziksel Ekserji . 27 4.7.3.2 Kimyasal Ekserji . 27 4.8 EKSERJİ ANALİZİ . 27 4.8.1 Kapalı Sistemler İçin Birinci Kanun Analizi. 29 4.8.2 Kapalı Sistemlerde Kullanılabilir Enerji . 30 4.9 EKSERJİK VERİM. 31 4.10 RASYONEL VERİM . 31 4.11 VERİM HATASI. 32 4.12 SOĞUTMA SİSTEMİ ELEMANLARININ EKSERJİ ANALİZİ. 33 4.12.1 Kompresör Ekserji Analizi . 35 4.12.2 Genleşme Valfi Ekserji Analizi . 36 4.12.3 Kondenser I. Bölge Ekserji Analizi . 36 4.12.4 Kondenser II. Bölge Ekserji Analizi . 36 4.12.5 Aşırı Soğutma Eşanjörü Ekserji Analizi . 37 4.12.6 Evaporatör Ekserji Analizi . 37 4.12.7 Kompresörlü Teorik Soğutma Sisteminin Toplam Tersinmezliği. 38
ix9. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin aşırı kızdırma ve aşırı soğutma eşanjörlerinin termoekonomik optimizasyonu - Sayfa 15
ı. GİRİŞ 1 Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi, soğutma uygulamalarında en çok kullanılan sistemdir. Bu sistemde, yoğuşma sıcaklığı düştükçe ve buharlaşma sıcaklığı arttıkça sistemin verimi artar. Sistem verimini bir miktar daha arttırmak için evaporatörde aşırı kızdırma ve kondenserde aşırı soğutma işlemleri yapılır. Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde, Termodinamiğin I. Kanunu analizi...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sistemi
sistem
soğutma
ekserji
tersinmez
kondenser


9. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER (devam ediyor)
Sayfa 3.7 SOĞUTMA ETKİNLİK KATSAYISI. 16 3.8 AŞIRI SOĞUTMA VE AŞIRI KIZDIRMA İŞLEMLERİ. 17
BÖLÜM 4 ENERJİ VE EKSERJİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR. 18
4.1 ÇEVRE . 19 4.2 SİSTEM . 20 4.3 ÖLÜ HL . 20 4.4 TERSİNMEZLİKLER. 20 4.5 TERSİNİR VE TERSİNMEZ HL DEĞİŞİMLERİ. 21 4.6 ENTROPİ. 22 4.7 EKSERJİ KAVRAMI. 23
4.7.1 Enerji ile Ekserjinin Karşılaştırılması . 24 4.7.2 Ekserjiyi Oluşturan Durumlar. 25 4.7.3 Ekserji Çeşitleri. 26
4.7.3.1 Fiziksel Ekserji . 27 4.7.3.2 Kimyasal Ekserji . 27 4.8 EKSERJİ ANALİZİ . 27 4.8.1 Kapalı Sistemler İçin Birinci Kanun Analizi. 29 4.8.2 Kapalı Sistemlerde Kullanılabilir Enerji . 30 4.9 EKSERJİK VERİM. 31 4.10 RASYONEL VERİM . 31 4.11 VERİM HATASI. 32 4.12 SOĞUTMA SİSTEMİ ELEMANLARININ EKSERJİ ANALİZİ. 33 4.12.1 Kompresör Ekserji Analizi . 35 4.12.2 Genleşme Valfi Ekserji Analizi . 36 4.12.3 Kondenser I. Bölge Ekserji Analizi . 36 4.12.4 Kondenser II. Bölge Ekserji Analizi . 36 4.12.5 Aşırı Soğutma Eşanjörü Ekserji Analizi . 37 4.12.6 Evaporatör Ekserji Analizi . 37 4.12.7 Kompresörlü Teorik Soğutma Sisteminin Toplam Tersinmezliği. 38
ix

İlgili Kaynaklarsingle.php