T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
BİR YOĞUNLUK FONKSİYON TEORİSİ ÇALIŞMASI: M-(H2O)n (M=Be, Ca, Rb, Pd, Cs, Sr) TOPAKLARININ KARARLI
DURUMLARI VE KATKI ATOMLARININ (H2O)n KAFES YAPISI İÇİNDEKİ DAVRANIŞLARI
Yasemin NİYAZOĞLU
Haziran – 2008



1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tiyadiazol türevi schiff bazı ligandların kompleklserinin sentezi ve karakterizasyonu - Sayfa 64
HC N OH OMe MeO N SO2 NH S N HC N O M OH2 X Y' OH2 OMe O MeO SN z OH M OH2 X N S N Y .nH2O M = Fe(III) X = Y = Y' = CI M = Mn(II) X = Y = CI M = Co(II) X = Y = CI M = Ni(II) X = Y = CI M = Cu(II) X = Y = CI M = Zn(II) X = Y = CI M = Cd(II) X = Y = CI Y' = Z = H2O Y' = Z = H2O Y' = Z = H2O Y' = Z = H2O Y' = Z = H2O Y' = Z = H2O n=2 n=0 n=2 n=0 n=3 n=0 n=0 4...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yapısı
mhon
topaklarının
yüksek
katkı
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
BİR YOĞUNLUK FONKSİYON TEORİSİ ÇALIŞMASI: M-(H2O)n (M=Be, Ca, Rb, Pd, Cs, Sr) TOPAKLARININ KARARLI
DURUMLARI VE KATKI ATOMLARININ (H2O)n KAFES YAPISI İÇİNDEKİ DAVRANIŞLARI
Yasemin NİYAZOĞLU
Haziran – 2008







single.php