Bir yöntem olarak bölgesel müziklerin keman eğitiminde kullanımıT.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI
BİR YÖNTEM OLARAK BÖLGESEL MÜZİKLERİN KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANIMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan Tuna KOÇ
VAN-20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Müzik eğitimi öğretmenliği anabilim dalı 4. Sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri - Sayfa 17
5 7. Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri günlük televizyon izleme süresine göre anlamlı bir fark göstermekte midir? 8. Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri anne tutumuna göre anlamlı bir fark göstermekte midir? 9. Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinin ele...
Diyapazonun mutlak işitmeye etkisi - Sayfa 15
2 Müzik eğitimi yoluyla, birey ile çevresi, özellikle müziksel çevresi arasındaki iletişim ve etkileşimin daha sağlıklı, daha düzenli, daha etkili ve daha verimli olması beklenir (Uçan,1988). Müzik eğitimini, “genel müzik eğitimi”, “özengen müzik eğitimi” ve “mesleki müzik eğitimi” olmak üzere üç ana türe ayırmak ve bu ayırıma göre incelemek doğru olacaktır. 1.1.1. Genel Müzik Eğitimi Genel mü...
Okul şarkılarının müzik öğretmenlerinin bilgi ve beceri düzeyine göre piyano ile eşliklenmesine yönelik bir eşlik modeli önerisi - Sayfa 19
7 • Yaratıcılık eğitimi • Beğeni eğitimi • Müziksel kişilik eğitimi • Müziksel duyarlılık eğitimi • Müziksel iletişim ve yararlanım eğitimini kapsar. Uçan (1994:26) Müzik eğitimini; “genel müzik eğitim”, “özengen müzik eğitimi”, ve “mesleki müzik eğitimi” olmak üzere üç ana amaca yönelik olarak gerçekleştirir: “Genel müzik eğitimi, iş-meslek, okul, bölüm, kol-dal ve program ayrılığı gözetmeksiz...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilim
eğitimi
dalı
müzik
anabilim
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI
BİR YÖNTEM OLARAK BÖLGESEL MÜZİKLERİN KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANIMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan Tuna KOÇ
VAN-2007

İlgili Kaynaklarsingle.php