Bireylerin kişilik tipleri ve demografik özelliklerinin kariyer tercihlerindeki rolüne ilişkin bir araştırma

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BİREYLERİN KİŞİLİK TİPLERİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN KARİYER TERCİHLERİNDEKİ
ROLÜNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Emre EROL

Enstitü Anabilim Dalı : İşletme

Enstitü Bilim Dalı

: Yönetim ve Organizasyon

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Cemal İYEM HAZİRAN 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de mali kural uygulamaları ve bazı ülkelerle karşılaştırılması - Sayfa 2
ii T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ SAVUNMASI ve SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI Gönderen : …………………………………………………………………… EABD Başkanlığı Gönderilen : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Enstitü Anabilim Dalımız YÜKSEK LİSANS / DOKTORA Programı öğrencisi ……………………………………………………………tez çalışmalarını sonuçlandırmış ve kurulan jüri önünde tezini savunmuştu...
Prostat karsinoma hücrelerinde KNK437'nin termotolerans ve apoptozise etkisi - Sayfa 3
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne, Bu çalışma, jürimiz tarafından Biyokimya Anabilim Dalı, Biyokimya Programında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir.09.01.2009 Tez Danışmanı: Prof.Dr.Saadet GÜMÜŞLÜ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Üye: Üye: Üye: Üye: Prof.Dr.Erdal KUKUL Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Prof.Dr.Salih ŞANLIOG...
- Sayfa 3
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne, Bu çalışma, jürimiz tarafından Biyokimya Anabilim Dalı, Biyokimya Programında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir.09.01.2009 Tez Danışmanı: Prof.Dr.Saadet GÜMÜŞLÜ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Üye: Üye: Üye: Üye: Prof.Dr.Erdal KUKUL Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Prof.Dr.Salih ŞANLIOG...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
bilimler
enstitüsü
bilim
dalı
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BİREYLERİN KİŞİLİK TİPLERİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN KARİYER TERCİHLERİNDEKİ
ROLÜNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Emre EROL

Enstitü Anabilim Dalı : İşletme

Enstitü Bilim Dalı

: Yönetim ve Organizasyon

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Cemal İYEM HAZİRAN 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php