Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin lie simetrileri üzerine


T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİRİNCİ MERTEBEDEN ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN LİE SİMETRİLERİ ÜZERİNE
MATEMATİK ANABİLİM DALI UYGULAMALI MATEMATİK BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet AÇİL
Danışman: Prof. Dr. Necdet BİLDİK
MANİSA 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim 4. sınıf matematik ders kitaplarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve uzman görüşleri - Sayfa 26
sembollerle ifade etme; metodlar, semboller ve kavramlar arasındaki bağıntıları kurma olarak açıklanabilir. [22-s.4] Özellikle; fizik, kimya ve astronomi (gökbilim) gibi, müspet bilimler bilimleri, yani fen bilimleri söz konusu olduğunda, bu bilimlerin hem temelinde ve hem de bugünkü ileri duruma gelmelerini hazırlayan faktörlerin başında matematik vardır. Matematiğin bilimler içindeki yeri Şeki...
Aristoteles'in bilim anlayışı - Sayfa 111
100 olmak o tekerlek için yalnızca ilineksel bir özellik olduğu için, fizik bilimi açısından cisimler matematik biliminin incelediği cimlerden başkadır. Teorik bilimlerin kendi içinde sahip olduğu önem sıralaması Aristoteles açısından inceledikleri nesnelerin önem sırasıyla paraleldir. İlk nedeni inceleyen bilim en önemli bilimdir. Çünkü ilk nedenler bilinmeden onun dışında kalanlar bilinemeyece...
İlköğretim ıı. kademe matematik programının amaç gerçekleştirme başarısına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi/Batman örneği - Sayfa 19
12 keşfeder (Sertöz, 2000:5). Matematiğin nasıl doğduğu başka bir yaklaşımla şöyle incelenebilir (Altun, 2002:5).  Araç olarak matematik: Matematik birtakım bağıntı ve yorumlarıyla insan hayatına destek veren bir bilim dalıdır. Uygulamacılar matematiğin bu yanıyla ilgilenirler.  Amaç olarak matematik: Matematik bu anlamda bir araç değil amaçtır ve yalnızca “bilme ihtiyacının ürünü, bir düşünm...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dalı
matematik
bilim
bilimleri
yüksek
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİRİNCİ MERTEBEDEN ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN LİE SİMETRİLERİ ÜZERİNE
MATEMATİK ANABİLİM DALI UYGULAMALI MATEMATİK BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet AÇİL
Danışman: Prof. Dr. Necdet BİLDİK
MANİSA 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php