Bispektral indeks monitorizasyonu eşliğinde azot protoksitli ve azot protoksitsiz düşük akımlı anestezinin karşılaştırılması
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTORİZASYONU EŞLİĞİNDE AZOT PROTOKSİTLİ VE AZOT PROTOKSİTSİZ
DÜŞÜK AKIMLI ANESTEZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Bengü Gülhan KÖKSAL
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Volkan HANCI
ZONGULDAK 2010
ii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Azot protoksit'in inflamatuar, antiinflamatuar ve anjiogenez parametreleri üzerine etkisi - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI AZOT PROTOKSİT’İN İNFLAMATUAR, ANTİİNFLAMATUAR VE ANJİOGENEZ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Yasemin HAKİMOĞLU TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Murat CAN ZONGULDAK 2010 ...
Azot protoksit'in inflamatuar, antiinflamatuar ve anjiogenez parametreleri üzerine etkisi - Sayfa 2
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI AZOT PROTOKSİT’İN İNFLAMATUAR, ANTİİNFLAMATUAR VE ANJİOGENEZ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Yasemin HAKİMOĞLU TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Murat CAN ZONGULDAK 2010 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
karaelmas
üniversitesi
fakültesi
danışmanı
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTORİZASYONU EŞLİĞİNDE AZOT PROTOKSİTLİ VE AZOT PROTOKSİTSİZ
DÜŞÜK AKIMLI ANESTEZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Bengü Gülhan KÖKSAL
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Volkan HANCI
ZONGULDAK 2010
ii

İlgili Kaynaklarsingle.php