Bispektral indeks monitorizasyonu eşliğinde azot protoksitli ve azot protoksitsiz düşük akımlı anestezinin karşılaştırılması
4. BULGULAR

Demografik veriler, operasyon tipleri, operasyon süresi ve ASA risk grubu yönünden gruplar benzerdi (p>0.05). Hastalara ait demografik veriler Tablo 5te, uygulanan operasyon tiplerinin gruplara göre dağılımı ise Tablo 6da görülmektedir.

Tablo 5. Gruplara ait demografik veriler (ort SS)

Veriler

Grup N (n=30)

Grup F (n=30)

Yaş (yıl) Ağırlık (kg) Cinsiyet (E/K)

42.9 11.9 76.2 13.5 20 / 10

44.6 14.7 72.9 13.0 19 / 11

ASA (I/II) Anestezi süresi (dk)

15 / 15 138.3 30.1

15 / 15 138.0 24.8

p 0.611 0.340 1.000 1.000 0.963

Tablo 6. Uygulanan operasyon tiplerinin gruplara dağılımı

Operasyon tipleri

Grup N

Abdominal Cerrahi Endoskopik/Laparoskopik Cerrahi Ekstremite Cerrahisi Diğer

2 15 7 6

Grup F
9 11 3 7

Sistolik arteriyel kan basınçları yönünden gruplar karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı (p=0.504). (Tablo 7, Şekil 3).

Tablo 7. Grup N ve Grup Fde sistolik arteriyel kan basıncı değişiklikleri (mmHg)

Ölçüm zamanları
Kontrol Entübasyon sonrası 5.dk 10.dk 15.dk 20.dk 30.dk 40.dk 50.dk 60.dk 90.dk

Grup N
143 17 122 16 109 15 105 14 103 14 106 15 116 14 112 25 115 17 117 16 121 15

Grup F
138 18 125 18 111 15 104 14 109 16 109 25 119 20 118 20 118 19 120 19 117 14

3548. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laparoskopik cerrahide sevofluran veya total intravenöz anestezinin orta kulak basıncına etkileri - Sayfa 45
45 4. BULGULAR: Grupların demografik verileri değerlendirildiğinde yaş, boy, kilo, cinsiyet ve ASA sınıfı dağılımları açısından belirgin bir farklılık bulunamamıştır (Tablo 1). Tablo-1 Grupların yaş, boy, kilo, cinsiyet ve ASA dağılımları; veriler ort±SD. Grup 1 (n=20) Grup 2 (n=20) Grup 3 (n=20) Yaş Boy (cm) Ağırlık (kg) Cinsiyet (K/E) ASA (I/II) 43.2 ± 11.6 164.2 ± 7.7 80...
Spinal anestezi altında ürolojik cerrahi yapılacak hipertansiyonu olan ve olmayan hastalarda midazolamın hemodinami, erken kognitif fonksiyonlar ve anksiyete üzerine etkileri - Sayfa 35
4. BULGULAR 4.1. Hastaların Demografik Özellikleri Çalışmamıza dahil edilen 70 hastanın yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi (BMI), boy, öğrenim durumu, ASA sınıflaması, cerrahi süre bakımından istatistiksel olarak fark görülmedi (p>0.05). Tablo 4.1 Tablo 4.1. Grupların Demografik Özellikleri Yaş (yıl) Boy (cm) Vücut Ağırlığı (kg) BMI Öğrenim Durumu (n) a ASA (n) b Cerrah...
Anestezi indüksiyonunda etomidat kullanımının sigara içenlerde endokrin fonksiyonlar üzerine etkisi - Sayfa 48
3. BULGULAR 3.1. Olguların demografik özellikleri Çalışmadaki olguların gruplarına göre demografik verileri, cerrahi ve anestezi süreleri Tablo 3’de gösterilmiştir. Olguların tümü ASA I ve II risk grubundan olup demografik verileri ve cerrahi süreler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Tablo 3: Hastaların demografik verilerinin gruplara göre dağılımı [Ort...

48. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

veriler
gruplar
grup
demografik
operasyon
süresi


48. SAYFA ICERIGI

4. BULGULAR

Demografik veriler, operasyon tipleri, operasyon süresi ve ASA risk grubu yönünden gruplar benzerdi (p>0.05). Hastalara ait demografik veriler Tablo 5te, uygulanan operasyon tiplerinin gruplara göre dağılımı ise Tablo 6da görülmektedir.

Tablo 5. Gruplara ait demografik veriler (ort SS)

Veriler

Grup N (n=30)

Grup F (n=30)

Yaş (yıl) Ağırlık (kg) Cinsiyet (E/K)

42.9 11.9 76.2 13.5 20 / 10

44.6 14.7 72.9 13.0 19 / 11

ASA (I/II) Anestezi süresi (dk)

15 / 15 138.3 30.1

15 / 15 138.0 24.8

p 0.611 0.340 1.000 1.000 0.963

Tablo 6. Uygulanan operasyon tiplerinin gruplara dağılımı

Operasyon tipleri

Grup N

Abdominal Cerrahi Endoskopik/Laparoskopik Cerrahi Ekstremite Cerrahisi Diğer

2 15 7 6

Grup F
9 11 3 7

Sistolik arteriyel kan basınçları yönünden gruplar karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı (p=0.504). (Tablo 7, Şekil 3).

Tablo 7. Grup N ve Grup Fde sistolik arteriyel kan basıncı değişiklikleri (mmHg)

Ölçüm zamanları
Kontrol Entübasyon sonrası 5.dk 10.dk 15.dk 20.dk 30.dk 40.dk 50.dk 60.dk 90.dk

Grup N
143 17 122 16 109 15 105 14 103 14 106 15 116 14 112 25 115 17 117 16 121 15

Grup F
138 18 125 18 111 15 104 14 109 16 109 25 119 20 118 20 118 19 120 19 117 14

35

İlgili Kaynaklarsingle.php