Bitkisel kaynaklı bazı uçucu yağ ve monoterpenlerin olası genotoksik etkilerinin araştırılması

BİTKİSEL KAYNAKLI BAZI UÇUCU YAĞ ve
MONOTERPENLERİN OLASI GENOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Adalet Kılıç
Yüksek Lisans Tezi
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı
Eylül- 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

BİTKİSEL KAYNAKLI BAZI UÇUCU YAĞ ve
MONOTERPENLERİN OLASI GENOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Adalet Kılıç
Yüksek Lisans Tezi
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı
Eylül- 2005

İlgili Kaynaklarsingle.php