Biyodizel ve motorin karışımlarının yakıt kalitesi özelliklerinin iyileştirilmesi

BİYODİZEL VE MOTORİN KARIŞIMLARININ YAKIT KALİTESİ ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Soner UTKU
Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Anabilim Anabilim Dalında
Yüksek Lisans Tezi Olarak Hazırlanmıştır
KARABÜK Mayıs 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansal sorunları: Karabük ili örneği - Sayfa 71
58 Ek 1 EKLER KARABÜK'TEKİ KOBİLER ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI Bu anket çalışması; Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda hazırlanmakta olan ''KOBİ'lerin Finansman Sorunları: Karabük İli Örneği'' konulu yüksek lisans tezi bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Elde edilen sonuçlar bilimsel çerçevede değerlendirilerek, işletme veya kişi adı belirtmeksizin s...
Elektro ? mekanik denetimli supap sisteminde değişken supap zamanlaması - Sayfa 67
ÖZGEÇMİŞ Mehmet TAŞLIYOL 1982 yılında Karabük’te doğdu; ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Karabük Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılında Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenime başlayıp iyi derece ile mezun oldu. 2008 yılında ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Anabilim Dalı’nda baş...
Ağaç meyvelerinin hasat işleminde kullanılan gövde sarsıcı ve ağaç üzerinde oluşan titreşimlerin belirlenmesi - Sayfa 59
ÖZGEÇMİŞ Ahmet Emrah ERDOĞDU, 28 Ağustos 1986’da Karabük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 2004 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2010 yılında Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı yıl Karabük Ün...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
yüksek
anabilim
karabük
üniversitesi
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

BİYODİZEL VE MOTORİN KARIŞIMLARININ YAKIT KALİTESİ ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Soner UTKU
Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Anabilim Anabilim Dalında
Yüksek Lisans Tezi Olarak Hazırlanmıştır
KARABÜK Mayıs 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php