T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
BİYOİKTİDAR PERSPEKTİFİNDEN HUKUKUN ÖZNESİNİN KURGULANMA BİÇİMLERİ
Yüksek Lisans Tezi Eren Paydaş
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ Haziran 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta vicdani ret - Sayfa 2
TASNİF DIŞI TEZ TANITIM FORMU TEZİN TARİHİ: 01.06.2009 TEZİN TİPİ: Yüksek Lisans Tezi TEZİN BAŞLIĞI: Türk Hukuku’nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret TEZİN YAPILDIĞI BİRİM: Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü DAĞITIM LİSTESİ : Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü “Tez Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi”nde belirtilen ye...
- Sayfa 150
- Dâhil edicilik tezi (The Incorporation Thesis); bütün yasaların ya kaynak– temelli olduğunu ya da kaynak temelli bir yasa tarafından gerekli kılınan bir niteliğe sahip olduğunu iddia eden tezdir. Raz, Hart’ın hukuk–ahlâk ilişkisine ilişkin yaklaşımını bu tez ile açıklamaktadır22. - Tutarlılık tezi (The Coherence Thesis); Dworkin tarafından savunulan bu teze göre hukuk, kaynak–temelli yasalar il...
- Sayfa 192
hukukun otorite iddiası ile kaynaklar tezi arasındaki bu uygunluk, hukukun otorite iddia etmesi olgusundaki pratik akıl nosyonunun merkezi önemini ortadan kaldırmaktadır. Hukukun, meşru otoriteye sahip olduğunu iddia etmesi dolayısıyla, öznelerinin pratik muhakemeleri üzerinde etki yapma gücü temelde ahlâki kapsama sahiptir. Kaynaklar tezi, hukuk ile ahlâk arasındaki ilişkiyi hukukun bütünüyle so...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hukuku
tezi
hukukun
sosyal
lisans
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
BİYOİKTİDAR PERSPEKTİFİNDEN HUKUKUN ÖZNESİNİN KURGULANMA BİÇİMLERİ
Yüksek Lisans Tezi Eren Paydaş
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ Haziran 2012

İlgili Kaynaklar
single.php