32. I. Timsah II. Fok

III. Palamut

IV. Kurbağa

V. Penguen

Yukarıdaki omurgalıların basitten karmaşığa doğru sıralanışı nasıldır?

A) I-II-III-IV-V E) III-IV-I-V-II

B) III-II-II-I-V

C) IV-II-III-V-I

D) V-III-IV-II-I

33. Aşağıdakilerden hangisi arkebakteriler için yanlıştır?
A) Prokaryotturlar. B) Çok zor şartlara uyum sağlama yetenekleri vardır. C) Biyolojik ve ekolojik öneme sahiptirler. D) Tuzlu ortamlarda yaşayan arkelere halofiller denir E) Soğuk ortamlarda yaşayan arkelere metanojenler denir.

34. Bakterilerin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmaz?

A) Şekilleri B) Boyları C) Boyanmaları D) Beslenmeleri

E) Solunumları

35. Aşağıda verilen protistlerden hangisi hücreleri arasında işbölümü olan bir koloni oluşturabilir?

A) Pandorina B) Öglena

C) Volvox

D) Amip

E) Plazmodyum

36. I. Klorofil taşıması II. Farklılaşmış bir kök, gövde, yaprak taşıması III. Karada başarılı olmaları IV. Hücre çeperlerinin selüloz olması

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri yeşil alglerin bitkilere benzer yanlarıdır?

A) I-IV

B) I-II

C) I-II-III

D) I-III

E) II-III

37. Aşağıdakilerden hangisi tohumlu bitkilerin özelliklerinden değildir?
A) Çiçeğin üreme organı olması B) Yapraklarının damarsız olması C) Otsu ve odunsu olabilmeleri D) Çift veya tek çenekli olabilmeleri E) Tohumun çimlenme sırasında gerekli besini sağlaması

174192. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Biyoloji eğitiminde yabancı terim sorunu ve Türkçe terminoloji çalışması - Sayfa 156
33) I. Nükleotit II. Kromozom III. Gen IV. DNA V. Nükleozit Yukarıdaki yapıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız? a) I-V-III-II-IV b) II-V-I-IV-III c) V-III-I-IV-II d) III-I-II-IV-V e) V-I-III-IV-II 34) Hücre zarından geçemeyen katı moleküllerin hücreye alınmasına ………………………….. a) fagositoz denir. b) pinositoz denir. c) ekzositoz denir. d) hemoliz denir. e) plazmoliz denir. 35) Yaprak ve genç g...
Yapısalcı yaklaşımın fen bilgisi eğitimine etkisi ve ilköğretim 2. kademe öğrencilerinin yapısalcı zekaya göre fen algıları - Sayfa 125
6. SINIF SON – TEST SORULARI AD – SOYAD : SINIF – NO : 1. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir ? A. Hücreye şekil verir. B. Tam geçirgendir. C. Hücreyi dış etkilerden korur. D. Yapısını protein ve yağ molekülleri oluşturur. 2. Aşağıdaki organellerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunmaz ? A. Koful B. Mitokondri C. Kloroplâst D. Riboz...
Yeni bir öğretim ve değerlendirme tekniği olarak bireysel öğrenci panoları - Sayfa 74
63 Ek 1’in devamı 19. Suda yaşayan, solungaç solunumu yapan, vücudu pullarla kaplı olan ve üremek için binlerce yumurta oluşturan canlılar hangi grupta yer alır? A) Kuşlar B) Sürüngenler C) Kurbağalar D) Balıklar 23. Mantarlarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Mantarlar bitki değillerdir. B) Mantarlar kendi besinlerini üretemezler. C) Mantarların yaprak ve çiçekleri v...

192. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yukarıda
aşağıda
hangisi
hangileri
hücre
verilen


192. SAYFA ICERIGI

32. I. Timsah II. Fok

III. Palamut

IV. Kurbağa

V. Penguen

Yukarıdaki omurgalıların basitten karmaşığa doğru sıralanışı nasıldır?

A) I-II-III-IV-V E) III-IV-I-V-II

B) III-II-II-I-V

C) IV-II-III-V-I

D) V-III-IV-II-I

33. Aşağıdakilerden hangisi arkebakteriler için yanlıştır?
A) Prokaryotturlar. B) Çok zor şartlara uyum sağlama yetenekleri vardır. C) Biyolojik ve ekolojik öneme sahiptirler. D) Tuzlu ortamlarda yaşayan arkelere halofiller denir E) Soğuk ortamlarda yaşayan arkelere metanojenler denir.

34. Bakterilerin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmaz?

A) Şekilleri B) Boyları C) Boyanmaları D) Beslenmeleri

E) Solunumları

35. Aşağıda verilen protistlerden hangisi hücreleri arasında işbölümü olan bir koloni oluşturabilir?

A) Pandorina B) Öglena

C) Volvox

D) Amip

E) Plazmodyum

36. I. Klorofil taşıması II. Farklılaşmış bir kök, gövde, yaprak taşıması III. Karada başarılı olmaları IV. Hücre çeperlerinin selüloz olması

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri yeşil alglerin bitkilere benzer yanlarıdır?

A) I-IV

B) I-II

C) I-II-III

D) I-III

E) II-III

37. Aşağıdakilerden hangisi tohumlu bitkilerin özelliklerinden değildir?
A) Çiçeğin üreme organı olması B) Yapraklarının damarsız olması C) Otsu ve odunsu olabilmeleri D) Çift veya tek çenekli olabilmeleri E) Tohumun çimlenme sırasında gerekli besini sağlaması

174

İlgili Kaynaklarsingle.php