87
Kolay ulaşılabilir olması nedeni ile örneklem olarak Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliğinde okuyan biyoloji öğretmen adayları seçilmiştir.
3.3. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
3.3.1. Bağımsız Değişkenler – Biyoloji öğretmen adaylarının cinsiyetleri – Biyoloji öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri – Biyoloji öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türleri
3.3.2. Bağımlı Değişkenler – Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları – Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine karşı tutumları – Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji başarı testi puanları
3.4. Veri Toplama Araçları Bu çalışmada, veri toplama araçları olarak Biyoloji Kavram Testi, Biyoloji
Öğretimine Yönelik İnanç Ölçeği ve Biyoloji Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği uygulanmıştır.
3.4.1. Biyoloji Kavram Testi Bu test, araştırmacı tarafından biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak amacı ile tasarlanmıştır. Konu ile102. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Öğrenme halkası modelinin biyoloji öğretmen adaylarının, difüzyon ve osmoz konularını öğrenmeleri, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve tutumları üzerine etkileri - Sayfa 52
38 3.3. Bağımsız ve Bağımlı Değişkenler 3.3.1. Bağımsız Değişkenler - Geleneksel öğretim yöntemleri ve öğrenme halkası yöntemi - Bilimsel işlem becerileri 3.3.2. Bağımlı Değişkenler - Biyoloji öğretmen adaylarının difüzyon ve osmoz konusunu anlamaları - Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları - Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine karşı tutuml...
Tasarlanan yapılandırmacı bir eğitim programının lise öğrencilerinin 'insanın genetik yapısı ve genom projesi' hakkındaki algıları, kavram yanılgıları ve biyoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi - Sayfa 96
65 Gülev (2008); yapmış olduğu “Biyoloji Öğretmen Adaylarının Biyoloji Konularındaki Kavram Yanılgıları, Biyoloji Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları ve Tutumları” adlı yüksek lisans tezinde, 2007-2008 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği programında, 1-5. sınıflar arasındaki tüm sınıflardan toplam 127 öğretmen adayı ile çalışmıştır. Veri toplam...

102. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

öğretimine
tutum
inanç
testi
biyoloji
öğretmen


102. SAYFA ICERIGI

87
Kolay ulaşılabilir olması nedeni ile örneklem olarak Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliğinde okuyan biyoloji öğretmen adayları seçilmiştir.
3.3. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
3.3.1. Bağımsız Değişkenler – Biyoloji öğretmen adaylarının cinsiyetleri – Biyoloji öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri – Biyoloji öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türleri
3.3.2. Bağımlı Değişkenler – Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları – Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine karşı tutumları – Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji başarı testi puanları
3.4. Veri Toplama Araçları Bu çalışmada, veri toplama araçları olarak Biyoloji Kavram Testi, Biyoloji
Öğretimine Yönelik İnanç Ölçeği ve Biyoloji Öğretimine Karşı Tutum Ölçeği uygulanmıştır.
3.4.1. Biyoloji Kavram Testi Bu test, araştırmacı tarafından biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak amacı ile tasarlanmıştır. Konu ile

İlgili Kaynaklarsingle.php