10
Bu araştırmada, biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularında sahip oldukları kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve biyoloji öğretimine yönelik tutumları incelenmiştir.
1.1.1. Problem Cümlesi
Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve biyoloji öğretimine karşı tutumları ne düzeydedir?
1.1.2. Alt Problemler
Bu ana problem cümlesi etrafında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1. Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları nelerdir?
1.1. Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji başarı testi puanları, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
1.2. Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji başarı testi puanları, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
1.3. Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji başarı testi puanları, öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 2. Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine karşı tutumları nasıldır?
2.1. Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine karşı tutum puanları, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
2.2. Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine karşı tutum puanları, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tutum
puanları
karşı
testi
özyeterlik
yönelik


25. SAYFA ICERIGI

10
Bu araştırmada, biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularında sahip oldukları kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve biyoloji öğretimine yönelik tutumları incelenmiştir.
1.1.1. Problem Cümlesi
Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve biyoloji öğretimine karşı tutumları ne düzeydedir?
1.1.2. Alt Problemler
Bu ana problem cümlesi etrafında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1. Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları nelerdir?
1.1. Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji başarı testi puanları, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
1.2. Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji başarı testi puanları, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
1.3. Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji başarı testi puanları, öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 2. Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine karşı tutumları nasıldır?
2.1. Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine karşı tutum puanları, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
2.2. Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine karşı tutum puanları, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

İlgili Kaynaklarsingle.php