Biyoloji öğretmeni adaylarının çevre kavramları ile ilgili algılamalarının değerlendirilmesiGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI
EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI
BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMLARI İLE İLGİLİ ALGILAMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
DOKTORA TEZİ
Hazırlayan Meryem SELVİ ANKARA-20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çevre eğitimindetatlısu ekosistemleri konusundaki temel kavramların üniversite öğrencileri tarafından algıllanma düzeyleri - Sayfa 63
52 yer almaktadır. Ayrıca anabilim dallarına göre öğrencilerin bilgi puanları arasındaki farklılığa ait ANOVA sonuçları da yer almaktadır. Tablo 10 Üniversite Öğrencilerinin Anabilim Dallarına Göre Kavram Bilgi Puanları ve ANOVA Sonuçları Sıra Anabilim dalı N  No 1 Fen Bilgisi Eğitimi 74 17,51 2 Sınıf Öğretmenliği 158 17,22 3 Biyoloji Eğitimi 55 18,67 S F p Scheffe 2,81...
Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki kavram yanılgıları, biyoloji öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve tutumları - Sayfa 1
T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMETİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARI, BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARI VE TUTUMLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan DUYGU GÜLEV ANKARA-2008 ...
Türkiye'de yetişen bazı Lathyrus L. türlerinde tohum depo proteinlerinin (albumin, globulin, prolamin ve glutelin) SDS-PAGE yöntemi ile araştırılması - Sayfa 90
ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: İrfan EMRE Doğum yeri-tarihi: Elazığ/Keban-27.09.1977 Lisans: Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1998 Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim dalı, Moleküler Biyoloji bilim dalı, 2002 Doktora: 2003-2007 (Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim dalı, Botanik bilim dalı) Çalıştığı kurumlar: 1. Mi...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

biyoloji
eğitim
bilim
dalı
anabilim
eğitimi


1. SAYFA ICERIGI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI
EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI
BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMLARI İLE İLGİLİ ALGILAMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
DOKTORA TEZİ
Hazırlayan Meryem SELVİ ANKARA-2007

İlgili Kaynaklarsingle.php