Biyoloji öğretmenlerinin moleküler biyoloji bilgi seviyeleri


T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİLGİ SEVİYELERİ
Sami UYANIKER YÜKSEK LİSANS TEZİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK
ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI
KONYA, 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İzmir ilinde görev yapan fen alanı öğretmenlerinin öğretme strateji ve stilleri ile tercih ettikleri öğretim yöntemleri ve çoklu zeka alanları arasındaki ilişki - Sayfa 202
187 Tablo 25 Öğretmenlerin Branşlarına Göre Sözel, Matematiksel, Görsel, Doğacı, Sosyal ve İçsel Zeka Puanları Arasındaki Farkın Scheffe Sonuçları Sözel Matematiksel Görsel Branş-Branş Fizik-Kimya Fizik-Biyoloji Fizik-Matematik Fizik-Fen ve Teknoloji Kimya-Biyoloji Kimya-Matematik Kimya-Fen ve Teknoloji Biyoloji-Matematik Biyoloji-Fen ve Teknoloji Matematik-Fen ve Teknoloji Fizik...
Bazı polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 73
47 Bacillus subtilis ATCC 13076 : G.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden temin edildi. Eschericia coli ATCC 25299 : G.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden temin edildi. Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 : G.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden temin edildi. Streptococcucs faecalis RSKK 500 : G.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden temin edi...
Sentetik bazı bitki büyüme düzenleyicilerinin subakut ve subkronik uygulamalarının sıçanlarda karaciğer harabiyeti, antioksidan savunma sistemi ve lipid peroksidasyonu üzerine etkilerinin araştırılması - Sayfa 208
ÖZGEÇMİŞ 1963 yılında Van’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Van’da tamamladı. 1982 yılında Dicle Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne kaydoldu. 1983-1984 öğretim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne yatay geçiş yaptı. 1986 yılında mezun oldu. 1998 Yılına kadar değişik illerde Biyoloji öğretmenliği görevlerinde bulundu. 1998 yılında Yüzün...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

biyoloji
dalı
üniversitesi
anabilim
lisans
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİLGİ SEVİYELERİ
Sami UYANIKER YÜKSEK LİSANS TEZİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK
ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI
KONYA, 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php