YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOMEDİKAL UYGULAMALARDA KULLANILAN Ti6Al4V ALAŞIMININ YÜZEY MODİFİKASYONU VE İN
VİTRO BİYOAKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
Metalurji ve Malzeme Mühendisi Harika YILDIZ
FBE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Üretim Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. A.Binnaz HAZAR YORUÇ
İSTANBUL, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

AA6063 alüminyum alaşımında AlFeSi faz dönüşümlerinin selektif çözündürme yöntemiyle analizi - Sayfa 2
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AA6063 ALÜMİNYUM ALAŞIMINDA AlFeSi FAZ DÖNÜŞÜMLERİNİN SELEKTİF ÇÖZÜNDÜRME YÖNTEMİYLE ANALİZİ Metalurji ve Malzeme Mühendisi Recep CANİAZ FBE Metalurji ve Malzeme Anabilim Dalı Malzeme Programında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Mustafa ÇİĞDEM (Yıldız Teknik Üniv.) Prof. Dr....
Mermer tozu atıklarının yapı malzemesi üretiminde kullanımı - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERMER TOZU ATIKLARININ YAPI MALZEMESİ ÜRETİMİNDE KULLANIMI Metalurji ve Malzeme Müh. Nursev BİLGİN FBE Metalurji ve Malzeme Anabilim Dalı Malzeme Programında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışman: Doç. Dr. H. Aygül YEPREM İSTANBUL, 2010 i ...
Takım malzemelerinde aşınma hasarlarını önleyecek işlemlerve yağlayıcıların belirlenmesi - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAKIM MALZEMELERİNDE AŞINMA HASARLARINI ÖNLEYECEK İŞLEMLER ve YAĞLAYICILARIN BELİRLENMESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisi Onur AYDOĞAN Fbe Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında Malzeme Programında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN İSTANBUL, 2011 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıldız
tezi
lisans
yüksek
hazırlanan
programında


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOMEDİKAL UYGULAMALARDA KULLANILAN Ti6Al4V ALAŞIMININ YÜZEY MODİFİKASYONU VE İN
VİTRO BİYOAKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
Metalurji ve Malzeme Mühendisi Harika YILDIZ
FBE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Üretim Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. A.Binnaz HAZAR YORUÇ
İSTANBUL, 2010single.php