Biyoteknolojik yöntemlerle kiral 4-okso-tetrahidroindol türevlerinin sentezleri
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE KİRAL 4-OKSO-TETRAHİDROİNDOL TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ
MEDİHA SÜLEYMANOĞLU ERSEZ
DANIŞMANNURTEN BAYRAK
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
HABERLEŞME PROGRAMI
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. ZERRİN ZERENLER ÇALIŞKAN
İSTANBUL, 2011DANIŞMAN DOÇ. DR. SALİM YÜCE
İSTANBUL, 2011
İSTANBUL, 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Jstar ? kaynak bağımlı uygulamaların cluster düzeninde çalıştırılması için java framework - Sayfa 1
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JSTAR – KAYNAK BAĞIMLI UYGULAMALARIN CLUSTER DÜZENİNDE ÇALIŞTIRILMASI İÇİN JAVA FRAMEWORK YASİN KAYA DANIŞMANNURTEN BAYRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİ...
Isıng modeli için korele olmuş indirgenmiş matris yöntemi - Sayfa 1
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DZLEMSEL HOMOTETK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISING MODELİ İÇİN KORELE OLMUŞ İNDİRGENMİŞ MATRİS YÖNTEMİ ÖMER YILMAZ DANIŞMANNURTEN BAYRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HABERLEŞME PROGRAMI DANIŞMAN DOÇ. DR. TUN...
Çeşitli bor minerallerinden hidrofobik ve nanoyapılı çinko borat üretim yöntemlerinin geliştirilmesi - Sayfa 1
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEŞİTLİ BOR MİNERALLERİNDEN HİDROFOBİK VE NANOYAPILI ÇİNKO BORAT ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ EMRE ÖZTÜRK DANIŞMANNURTEN BAYRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıldız
istanbul
danışman
programı
dalı
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE KİRAL 4-OKSO-TETRAHİDROİNDOL TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ
MEDİHA SÜLEYMANOĞLU ERSEZ
DANIŞMANNURTEN BAYRAK
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
HABERLEŞME PROGRAMI
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. ZERRİN ZERENLER ÇALIŞKAN
İSTANBUL, 2011DANIŞMAN DOÇ. DR. SALİM YÜCE
İSTANBUL, 2011
İSTANBUL, 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php