Bölgesel ve küresel gelir eşitsizliği analizi
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİR EŞİTSİZLİĞİ ANALİZİ
Maral HAÇİKOĞLU 09710011
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ercan EREN
İSTANBUL 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Modernist iktisat anlayışı ve eleştirisi: Deirdre N. Mccloskey ve retorik yaklaşımı - Sayfa 1
TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ MODERNİST İKTİSAT ANLAYIŞI VE ELEŞTİRİSİ: DEİRDRE N. MCCLOSKEY VE RETORİK YAKLAŞIMI KAMURAN AKSÜT 06710101 TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. TURAN YAY İSTANBUL 2010 ...
Halka doğru dergisi, tahlili fihrist, inceleme, seçme metinler - Sayfa 13
xiii Daha önce ‘’Halka Doğru’’ dergisi ile ilgili biri tarih, diğeri iktisat bölümünde olmak üzere iki yüksek lisans tezi yapılmıştır. Söz konusu tezleri çalışmamız sırasında inceleme fırsatı bulduk. Hacettepe Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı’nda, Mehmet Özden tarafından hazırlanan ve ‘’II. Meşrutiyet Devri Halkçılık Düşüncesi ve ‘Halka Doğru’ Dergisi’’1 başlığını taşıyan tezde, mezkûr dönemde ...
Güçlü bir bankacılık sisteminin krizi önlemede rolü: Türkiye örneği - Sayfa 106
94 Çelik, D. (2001), Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerinin Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Habibullin, R. (2002), Rusya Ekonomik Krizi ve Krizden Çıkışta Banka Sisteminin Rolü, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Tüncel, M. (2002), Türkiye`de 1990...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü
iktisat


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİR EŞİTSİZLİĞİ ANALİZİ
Maral HAÇİKOĞLU 09710011
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ercan EREN
İSTANBUL 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php