Bor yayınımıyla yüzeyi sertleştirilmiş çeliklerin aşınmaya karşı dayanımlarının ve pulluk uç demirlerinde uygulama olanaklarının araştırılması

BOR YAYINIMIYLA YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİKLERİN AŞINMAYA KARŞI DAVANIMLARININ ve PULLUK UÇ DEMİRLERİNDE
UYGULAMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
Ümit ER
Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansiistü Yönetmeliği Uyannca Makina Mühendisliği Anabilim. Dalı Konstrü~iyon ve İmalat Bilim Dalında
DOKTORA TEZİ Olarak Hazırlanmıştır
Danışman: Prof. Dr. Bilal PAR
Mart-20031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

BOR YAYINIMIYLA YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİKLERİN AŞINMAYA KARŞI DAVANIMLARININ ve PULLUK UÇ DEMİRLERİNDE
UYGULAMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
Ümit ER
Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansiistü Yönetmeliği Uyannca Makina Mühendisliği Anabilim. Dalı Konstrü~iyon ve İmalat Bilim Dalında
DOKTORA TEZİ Olarak Hazırlanmıştır
Danışman: Prof. Dr. Bilal PAR
Mart-2003single.php