BUHAR KAZANLARINDA EXERGY METODU ILE YANMA VER1ML1L1G1N1N ANAL1Z1
Suat ONAL
Erciyes Dniversitesi Fen Bilimlerl Enstittisii’ne Makina Anabilim Dahnda

Ytiksek Lisans Tezi Olarak Sunulmu~ur.
MART – 19931. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

BUHAR KAZANLARINDA EXERGY METODU ILE YANMA VER1ML1L1G1N1N ANAL1Z1
Suat ONAL
Erciyes Dniversitesi Fen Bilimlerl Enstittisii’ne Makina Anabilim Dahnda

Ytiksek Lisans Tezi Olarak Sunulmu~ur.
MART – 1993

İlgili Kaynaklarsingle.php