Buhar türbinlerinin kısmi yüklerdeki performans davranışlarının incelenmesi


T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C.
BUHAR TÜRBİNLERİNİN KISMİ YÜKLERDEKİ PERFORMANS DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
ASIM SİNAN KARAKURT DANIŞMANNURTEN BAYRAK
YÜKSEK LİSANS TEZİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
DANIŞMAN PROF. DR. BAHRİ ŞAHİN
İSTANBUL, 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gemi pervane kesitlerine ait kavitasyon kovalarının sayısal hesabı - Sayfa 1
  T.C.  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  GEMİ PERVANE KESİTLERİNE AİT KAVİTASYON  KOVALARININ SAYISAL HESABI  SERDAR SEBER  YÜKSEK LİSANS TEZİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI  GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI  DANIŞMAN YRD.DOÇ.DR.SERKAN EKİNCİ  İSTANBUL, 2011   ...
Podlu sevk sistemlerinin performans analizi ve çevreye olan etkilerinin incelenmesi - Sayfa 67
55 ÖZGEÇMİŞ Doğum tarihi 20.04.1982 Doğum yeri Siegen, Almanya Lise 1993-2000 İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi Lisans 2000-2003 Siegen Üniversitesi İşletme Bölümü (tamamlanmamış) Lisans 2004-2008 Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans 2008-2010 Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Biliml...
Çalıklığın pervane hidrodinamik karakteristiklerine etkisinin sayısal olarak incelenmesi - Sayfa 1
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇALIKLIĞIN PERVANE HİDRODİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ MURAT YAĞLI YÜKSEK LİSANS TEZİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. SERKAN EKİNCİ İSTANBUL, 2011 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teknik
üniversitesi
bilimleri
enstitüsü
mühendisliği
makineleri


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C.
BUHAR TÜRBİNLERİNİN KISMİ YÜKLERDEKİ PERFORMANS DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
ASIM SİNAN KARAKURT DANIŞMANNURTEN BAYRAK
YÜKSEK LİSANS TEZİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
DANIŞMAN PROF. DR. BAHRİ ŞAHİN
İSTANBUL, 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php