Bulanık doğrusal programlama ve bir uygulamaT.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR UYGULAMA
Hazırlayan Yasemin YILDIRIM
İşletme Ana Bilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi
Danışman Doç. Dr. Osman ÇEVİK
TOKAT 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mesleki eğitim fakültesi temel sanat eğitimi derslerinin program, öğretim elemanı ve öğrenci faktörlerine göre değerlendirilmesi - Sayfa 14
Tablo 15: Testte Verilen 7. Soruya İlişkin Seçeneklerin Ana Bilim Dallarına Göre Dağılımları………………………………………………………………………..85 Tablo 16: Testte Verilen 8. Soruya İlişkin Seçeneklerin Ana Bilim Dallarına Göre Dağılımları………………………………………………………………………..86 Tablo 17: Testte Verilen 9. Soruya İlişkin Seçeneklerin Ana Bilim Dallarına Göre Dağılımları………………………………………………………………………..88 Tablo 18: Testte Verilen ...
Öğretmenlik meslek bilgisi sertifika programlarının değerlendirilmesi - Sayfa 60
39 Tablo 2.4. 'de anketi cevaplandıran öğretmen adaylarının bilim dallarına göre dağılımı göstertlmiştir. Öğretmen adaylarının bilim dallarına göre dağılımı incelendiğinde, fen bilimlertnin yüzde 28.6 ile en ağırlıklı bilim dalı olduğu görülmektedir. Bu bilim dalını yüzde 16.4 ile matematik, yüzde 10.4 ile Türk Dili ve Edebiyatı bilim dalı izlemektedir. Araştırma kapsamına alınan ve verdiklert cev...
Ekip çalışması etkinliğinin iş tatmini ve hasta güvenliği kültürü üzerine etkisi: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde bir uygulama - Sayfa 113
Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 S. No Maddeler 9 Bu Anabilim/Bilim Dalı çalışanları düşünce ve duygularını çekinmeden ifade edebilirler. 10 Çalıştığım Anabilim/Bilim Dalında ortaya çıkan problemler çeşitli mekanizma ve metodlar kullanılarak çözülür. 11 Bu Anabilim/Bilim Dalında yaratıcılık veya risk alma becerisi yüksektir. 12 Emniyetli çalışma, bu Anabilim/Bilim Dalında y...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilim
dalı
bilimler
uygulama
yüksek
sosyal


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR UYGULAMA
Hazırlayan Yasemin YILDIRIM
İşletme Ana Bilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi
Danışman Doç. Dr. Osman ÇEVİK
TOKAT 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php