YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ
Makine Mühendisi Ömer Onur KAYA
FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Nihan ÇETİN DEMİREL
İSTANBUL, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gliserin esterifikasyon reaksiyonu için katalizör sentezi, karakterizasyonu ve performanslarının incelenmesi - Sayfa 2
Emine EKİNCİ tarafından hazırlanan “GLİSERİN ESTERİFİKASYON REAKSİYONU İÇİN KATALİZÖR SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Nuray OKTAR Tez Danışmanı, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı …………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora tezi olarak ka...
Katı oksit yakıt pillerinde elektrot/elektolit arayüzey dinamiğinin incelenmesi - Sayfa 2
Selahattin ÇELİK tarafından hazırlanan “KATI OKSİT YAKIT PİLLERİNDE ELEKTROT/ELEKTOLİT ARAYÜZEY DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Beycan İBRAHİMOĞLU Tez Danışmanı, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı …………………....... Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmişt...
Su alma yapılarında oluşan havalı çevrintinin özellikleri - Sayfa 2
ii Kerem TAŞTAN tarafından hazırlanan “SU ALMA YAPILARINDA OLUŞAN HAVALI ÇEVRİNTİNİN ÖZELLİKLERİ” adlı bu tezin Doktara tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Nevzat YILDIRIM Tez Danışmanı, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı …….……………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Mustafa ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

danışmanı
bilimleri
enstitüsü
tezi
hazırlanan
dalı


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ
Makine Mühendisi Ömer Onur KAYA
FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Nihan ÇETİN DEMİREL
İSTANBUL, 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php