Bulanık ortamda Choquet integrali kullanılarak tedarikçi değerlendirme modeli

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BULANIK ORTAMDA CHOQUET İNTEGRALİ KULLANILARAK TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME
MODELİ

Endüstri Yük. Müh. Gökhan AYYILDIZ
FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Endüstri Mühendisliği Programında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı Jüri Üyeleri

: 23 Aralık 2009 : Yrd. Doç. Dr. Nihan ÇETİN DEMİREL (YTÜ) : Prof. Dr. Cengiz KAHRAMAN (İTÜ)
: Doç. Dr. Semih ÖNÜT (YTÜ) : Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL (YTÜ) : Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ (OKAN ÜNV.)

İSTANBUL, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tersine lojistik ağlarının stratejik planlamasına yönelik meta-sezgisel bir yaklaşım - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TERSİNE LOJİSTİK AĞLARININ STRATEJİK PLANLAMASINA YÖNELİK META-SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM Endüstri Yük. Müh. Gülfem TUZKAYA FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Endüstri Mühendisliği Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı Jüri Üyeleri : 22 Ekim 2008 : Y. Doç. Dr. Bahadır GÜLSÜN (YTÜ) : Prof. Dr. Hüseyin B...
Tedarik zinciri yönetiminde optimal depo yeri seçimi - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE OPTİMAL DEPO YERİ SEÇİMİ Endüstri Yük. Müh. Özhan Nuri ÖZESENLİ FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Endüstri Mühendisliği Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı Jüri Üyeleri : 25.03.2011 : Yrd. Doç. Dr. Tufan DEMİREL (YTÜ) : Prof. Dr. Nurhan DAVUTYAN (MÜ) : Yrd. Doç. Dr. H...
Tedarikçi seçimi probleminde bütünleşik sinirsel bulanık mantık yaklaşımı - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNDE BÜTÜNLEŞİK SİNİRSEL BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI Endüstri Yük. Müh. Atakan YÜCEL FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Endüstri Mühendisliği Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı Jüri Üyeleri : 17 Mayıs 2010 : Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat GÜNERİ (YTÜ) : Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL (Y...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıldız
prof
jüri
danışmanı
tezi
hazırlanan


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BULANIK ORTAMDA CHOQUET İNTEGRALİ KULLANILARAK TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME
MODELİ

Endüstri Yük. Müh. Gökhan AYYILDIZ
FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Endüstri Mühendisliği Programında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı Jüri Üyeleri

: 23 Aralık 2009 : Yrd. Doç. Dr. Nihan ÇETİN DEMİREL (YTÜ) : Prof. Dr. Cengiz KAHRAMAN (İTÜ)
: Doç. Dr. Semih ÖNÜT (YTÜ) : Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL (YTÜ) : Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ (OKAN ÜNV.)

İSTANBUL, 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php