Bulanık sınav sistemleri1
1. GİRİŞ
Bu çalışmanın temel amacı, eğitimde kullanılan sınav sistemlerinden bulanık mantığın özelliklerini kullanarak yeni sınav sistemleri inşa etmektir.
Önce biraz sınavlardan bahsedelim. Günümüzde okullarda çok çeşitli sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavların yapılmasının temel amacı, ölçme ve değerlendirme işlemini gerçekleştirmektir. Ölçme; bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sayı sembolleri ile ifade edilmesidir (Tekin, 1996). Değerlendirme ise; ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karar verme sürecidir (Tekin, 1996). Ölçme ve değerlendirmenin kullanıldığı birçok sınav türü vardır. Bunlar; yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, doğru-yanlış sınavları, kısa cevaplı sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar, eşleşmeli sınavlar, iş-performans sınavları, kontrol listesi, dereceleme ölçekleri, tutum ölçekleri ve ilgi ölçekleridir. Bu sınavların hepsinin de birbirinden farklı eksik tarafları bulunmakta ve ölçme değerlendirme tam olarak yapılamamaktadır.
Şimdi de bu çalışmada malzeme olarak kullanacağımız bulanık mantıktan bahsedelim. Matematik denince ilk akla gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hayatta konuşmalarımız arasında belirsizlik içeren, kısa zaman, genç insan, kısa boy gibi anlamı kişiden kişiye değişen birçok kelime kullanılır. Klasik mantık, bu tür belirsizlikleri tanımlamaya yetmemektedir. Bu nedenle, 1960 yılında, University of California, Berkeleyden Dr. Lotfi Zadeh tarafından, doğal dildeki belirsizliği modellemek için bulanık mantık ortaya atılmıştır.
Bulanık mantık sosyal bilimlerden fen bilimlerine bir çok alanda başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Bulanık mantığın, ilk endüstriyel uygulaması 1980 yılında Danimarkadaki bir çimento fabrikasında (F.L.Smidth) gerçekleştirilmiş, değirmen içinde çok hassas bir denge ile oranlanması gereken sıcaklık ve oksijen ayarı en uygun bir biçimde yapılmıştır. Bundan sonra bir başka dikkate değer uygulama ise Hitachi firması tarafından 1987 yılında Sendai Metrosunda10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çok serbestlik dereceli bir yapının titreşimlerinin bulanık mantıkla kontrolü - Sayfa 79
66 yılında duyurulmuştur. Ancak bu konudaki, ilk ciddi adım Azerbeycan asıllı Lütfü Askerzade (Zadeh, 1965) tarafından yayınlanan bir makalede, bulanık mantık veya bulanık küme kuramı adı altında ortaya konulmuştur. Zadeh bu çalışmasında insan düşüncesinin büyük çoğunluğunun bulanık olduğunu, kesin olmadığını belirtmiştir. Bu yüzden, 0 ve 1 ile temsil edilen boolean mantık bu düşünce sistemini ye...
Batı Karadeniz kıyılarının bulanık mantık ile görsel değerlendirilmesi - Sayfa 25
Akdeniz Kıyılarında yapılan çalışma ile bilimsel bir değerlendirme metodu ortaya konulmuştur. Yapılan bu tez çalışmasında da ortaya konulan bu bilimsel metodun Batı Karadeniz Kıyıları için uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kıyı alanlarında uygulanan klasik görsel değerlendirme sistemi öznel bir yapıya sahip olduğundan ve her insana göre farklı sonuçlar üretebileceğinden, doğal yapı ve kullanım değ...
Öğrenci akademik performans değerlendirmesi için yeni bir yaklaşım - Sayfa 10
1. GİRİŞ Bulanık mantık, 1965 yılında L. Zadeh’in “Fuzzy Sets” başlığı ile yayımladığı bir makalenin (Zadeh, 1965) sonucu ortaya çıkmış bir mantık yapısıdır. Bulanık mantığın temeli bulanık küme kavramına dayanmaktadır. Bulanık küme, klasik kümenin bir genellemesidir. Klasik küme yaklaşımında bir varlık bir kümenin ya elemanıdır ya da değildir. Dolayısıyla bir A klasik kümesinin karakteristik fon...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değer
bulanık
mantık
zadeh
temel
uygulama


10. SAYFA ICERIGI

1
1. GİRİŞ
Bu çalışmanın temel amacı, eğitimde kullanılan sınav sistemlerinden bulanık mantığın özelliklerini kullanarak yeni sınav sistemleri inşa etmektir.
Önce biraz sınavlardan bahsedelim. Günümüzde okullarda çok çeşitli sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavların yapılmasının temel amacı, ölçme ve değerlendirme işlemini gerçekleştirmektir. Ölçme; bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sayı sembolleri ile ifade edilmesidir (Tekin, 1996). Değerlendirme ise; ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karar verme sürecidir (Tekin, 1996). Ölçme ve değerlendirmenin kullanıldığı birçok sınav türü vardır. Bunlar; yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, doğru-yanlış sınavları, kısa cevaplı sınavlar, çoktan seçmeli sınavlar, eşleşmeli sınavlar, iş-performans sınavları, kontrol listesi, dereceleme ölçekleri, tutum ölçekleri ve ilgi ölçekleridir. Bu sınavların hepsinin de birbirinden farklı eksik tarafları bulunmakta ve ölçme değerlendirme tam olarak yapılamamaktadır.
Şimdi de bu çalışmada malzeme olarak kullanacağımız bulanık mantıktan bahsedelim. Matematik denince ilk akla gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hayatta konuşmalarımız arasında belirsizlik içeren, kısa zaman, genç insan, kısa boy gibi anlamı kişiden kişiye değişen birçok kelime kullanılır. Klasik mantık, bu tür belirsizlikleri tanımlamaya yetmemektedir. Bu nedenle, 1960 yılında, University of California, Berkeleyden Dr. Lotfi Zadeh tarafından, doğal dildeki belirsizliği modellemek için bulanık mantık ortaya atılmıştır.
Bulanık mantık sosyal bilimlerden fen bilimlerine bir çok alanda başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Bulanık mantığın, ilk endüstriyel uygulaması 1980 yılında Danimarkadaki bir çimento fabrikasında (F.L.Smidth) gerçekleştirilmiş, değirmen içinde çok hassas bir denge ile oranlanması gereken sıcaklık ve oksijen ayarı en uygun bir biçimde yapılmıştır. Bundan sonra bir başka dikkate değer uygulama ise Hitachi firması tarafından 1987 yılında Sendai Metrosunda

İlgili Kaynaklarsingle.php