Bulanık sınav sistemleri2
gerçekleştirilmiştir. Bu sayede trenin istenen konumda durması üç kat daha iyileştirilmiş, kullanılan enerji ise %10 azaltılmıştır. Bunun üzerine Hitachi firmasına benzeri bir sistemin Tokyo Metrosuna kurması için teklif gelmiştir. Yamaichi Securitiesin geliştirdiği Bulanık Mantık temelli uzman sistem, 1988 yılının Ekim ayında Kara Pazar adlı Tokyo Borsasında yaşanan krizin sinyallerini on sekiz gün önceden haber vermiştir.
Bu kadar başarılı uygulamaların ardından bulanık mantığa olan ilgi artmış, uluslararası bir çalışma ortamı oluşturabilmek amacıyla 1989 yılında aralarında SGS, Thomson, Omron, Hitachi, NCR, IBM, Toshiba ve Matsuhita gibi dünya devlerinin de bulunduğu 51 firma tarafından LIFE (Laboratory for Interchange Fuzzy Engineering) laboratuarları kurulmuştur (Günal, 1997). LIFEın yanında FLSI ( Fuzzy Logic Systems Institute ) adındaki diğer araştırma merkezi de Bulanık Mantığın Elektronik, Otomotiv ve Üretim teknolojisi alanında yeni yeni uygulamalar kazandırmaktadır.
Bulanık mantık Aristotalesin sadece doğru (1) ve yanlış (0) vardır olan ifadesinin bir genellemesidir. Bulanıklık, çoklu değerlilik demektir. İkili mantığın 0-1 önermelerine karşın bulanıklık, üç veya daha fazla, belki de sonsuz sayıda önermelere doğruluk değeri verir. Yani bu mantıkta küme üyeleri derecelendirilebilir. Başka bir deyişle siyah ile beyaz arasında yer alan sonsuz sayıda gri tonlarını içermektedir. Örneğin; 165 cm nin üstünü uzun altını kısa kabul edelim. Şimdi klasik mantıkta Ayşe uzun mudur? sorusunu sorduğumuzda, Ayşenin boyu 165,01 cm ise uzundur, 164,99 cm ise kısadır diyebiliriz. Halbuki bu iki ölçek arası güncel hayatta aynı gibidir. Aynı soruyu bulanık mantıkta sorsaydık, Ayşe 0,49 derecesinde uzunlar kümesine ve 0,49 derecesinde de kısalar kümesine aittir denir. Klasik mantıktaki gibi uzuna 1, kısaya 0 gibi değerler vermez. Değerler [0,1] aralığında verilir. 164 cm boyundaki Ayşeye kısa yani 0 demez. 0,49 gibi bir kısalık veya uzunluk derecesi verir. Böyle değerler verilmesi bulanık mantıkta sınırlar yoktur anlamına gelmez. Bulanık mantığında sınırları vardır ancak bu ele alınan şartlara11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak Adapazarı ilinin mikro zemin parametre haritalarının hazırlanması - Sayfa 35
20 Değişkenlerin alabileceği iki değer farklı şekillerde adlandırılabilir ( örneğin doğru ve yanlış, evet ve hayır, vs.), burada her değişken ancak ve ancak olası iki ayrı değerden birini alabilir bunlar ; 1 ve 0 değeridir. Bulanık mantık; ikili mantık sistemine karşı geliştirilen ve günlük hayatta kullandığımız değişkenlere üyelik dereceleri atayarak, olayların hangi oranlarda gerçekleştiğini b...
Bulanık kayma kipli kontrol yönteminin iyileştirilmesi - Sayfa 14
4    2.2 Tarihçesi Bulanık mantık teorisinin temelleri ilk olarak 1960 yılında, University of California, Berkeley’den Dr. Lotfi Zadeh tarafından doğal dildeki belirsizliği modellemek için ortaya konmuştur. İlk uygulaması ise 1973 yılında, Londra’daki Queen Mary College’de profesör olan H. Mamdani tarafından bir buhar makinesinde gerçeklenmiştir. Bulanık mantık kuramının ilk önemli endüstriyel ...
DC DC çeviriciler için adaptif ağ yapısına dayalı bulanık denetleyici tasarımı - Sayfa 24
3. BULANIK MANTIK (FUZZY LOGIC) Bulanık Mantıkta(BM) insan muhakemesi baz alınmıştır. BM, özellikle insan deneyimlerinin ve sözel verilerin modele katılmasında büyük yarar sağlamaktadır [7]. Bulanık sistemler, genel anlamda, giriş değişkenlerinden çıkış değişkenlerine dönüşümü sağlamak amacıyla bulanık kümeleri kullanan sistemlerdir [8]. BM Aristo mantığının (Klasik Mantık) eksiklik, zorluk vey...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bulanık
arası
mantık
klasik
gibi
sistem


11. SAYFA ICERIGI

2
gerçekleştirilmiştir. Bu sayede trenin istenen konumda durması üç kat daha iyileştirilmiş, kullanılan enerji ise %10 azaltılmıştır. Bunun üzerine Hitachi firmasına benzeri bir sistemin Tokyo Metrosuna kurması için teklif gelmiştir. Yamaichi Securitiesin geliştirdiği Bulanık Mantık temelli uzman sistem, 1988 yılının Ekim ayında Kara Pazar adlı Tokyo Borsasında yaşanan krizin sinyallerini on sekiz gün önceden haber vermiştir.
Bu kadar başarılı uygulamaların ardından bulanık mantığa olan ilgi artmış, uluslararası bir çalışma ortamı oluşturabilmek amacıyla 1989 yılında aralarında SGS, Thomson, Omron, Hitachi, NCR, IBM, Toshiba ve Matsuhita gibi dünya devlerinin de bulunduğu 51 firma tarafından LIFE (Laboratory for Interchange Fuzzy Engineering) laboratuarları kurulmuştur (Günal, 1997). LIFEın yanında FLSI ( Fuzzy Logic Systems Institute ) adındaki diğer araştırma merkezi de Bulanık Mantığın Elektronik, Otomotiv ve Üretim teknolojisi alanında yeni yeni uygulamalar kazandırmaktadır.
Bulanık mantık Aristotalesin sadece doğru (1) ve yanlış (0) vardır olan ifadesinin bir genellemesidir. Bulanıklık, çoklu değerlilik demektir. İkili mantığın 0-1 önermelerine karşın bulanıklık, üç veya daha fazla, belki de sonsuz sayıda önermelere doğruluk değeri verir. Yani bu mantıkta küme üyeleri derecelendirilebilir. Başka bir deyişle siyah ile beyaz arasında yer alan sonsuz sayıda gri tonlarını içermektedir. Örneğin; 165 cm nin üstünü uzun altını kısa kabul edelim. Şimdi klasik mantıkta Ayşe uzun mudur? sorusunu sorduğumuzda, Ayşenin boyu 165,01 cm ise uzundur, 164,99 cm ise kısadır diyebiliriz. Halbuki bu iki ölçek arası güncel hayatta aynı gibidir. Aynı soruyu bulanık mantıkta sorsaydık, Ayşe 0,49 derecesinde uzunlar kümesine ve 0,49 derecesinde de kısalar kümesine aittir denir. Klasik mantıktaki gibi uzuna 1, kısaya 0 gibi değerler vermez. Değerler [0,1] aralığında verilir. 164 cm boyundaki Ayşeye kısa yani 0 demez. 0,49 gibi bir kısalık veya uzunluk derecesi verir. Böyle değerler verilmesi bulanık mantıkta sınırlar yoktur anlamına gelmez. Bulanık mantığında sınırları vardır ancak bu ele alınan şartlara

İlgili Kaynaklarsingle.php