Bulanık sınav sistemleri6

bulanık kümeleri göz önüne alınsın.

x X , A(x) B (x) ise A ve B bulanık kümeleri eşittir denir ve A = B şeklinde gösterilir.

Tanım 2.2.2 x X , A(x) B (x) ise A ya Bnin alt kümesi denir ve A B şeklinde gösterilir. A B ve A, Bnin bir alt kümesi olması durumunda A B ile gösterilen A bulanık kümesine, Bnin özalt kümesi denir ve

A B x X , A ( X ) B ( X )

(2.4)

şeklinde gösterilir. Tanım 2.2.3 A ve AC bulanık kümeleri olsun. Eğer,
AC (x) 1 A (x) veya AC (x) A (x) 1 ise AC ye Anın tümleyeni denir. Tanım 2.2.4 A ve B bulanık kümeleri olsun. A B kesişim kümesi
A B {x / AB (x) | x X } , AB (x) min(A(x), B (x)) olarak tanımlanır.

(2.5) (2.6)

Tanım 2.2.5 A ve B bulanık kümeleri olsun. A B birleşim kümesi A B {x / AB (x) | x X } ve AB (x) max(A(x), B (x))
olarak tanımlanır. Tanım 2.2.6 A ve B bulanık kümeleri olsun. A B kümesi
A B {(x / AB (x)) | x X } , AB (x) min(A (x), BC (x)) dır. Ayrıca buradan

(2.7) (2.8)15. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bulanık kümelerin üyelik fonksiyonlarının belirlenmesi - Sayfa 21
A = B şeklinde gösterilir. A = B ⇔ ∀x ∈ X , µA (x) = µB (x) olur. Tanım 3.1.2 (Kapsama) ∀x ∈ X , µA(x) ≤ µB (x) ise A ’ya B ’nin alt kümesi denir ve A ⊆ B şeklinde gösterilir. A ≠ B ve A , B ’nin bir alt kümesi olması durumunda A ⊂ B ile gösterilen A bulanık kümesine, B ’nin özalt kümesi denir ve A ⊂ B ⇔ ∀x ∈  ∃x ∈ X , µA(x) X , µA(x) ≤ < µB (x) µB (x) şeklinde gös...
Kontrol sistemleri için bulanık PID kontrolörlerin genetik algoritmalar yardımıyla ayarlanması - Sayfa 41
- Bir bulanık kümenin standart tümleyeni de bir bulanık kümedir ve üyelik fonksiyonu c(µ A (x)) = 1 − µ A (x) şeklinde gösterilir. - A ve B bulanık kümelerinin standart birleşimi AUB ile gösterilir ve üyelik fonksiyonu µAUB(x)=maks[µA(x),µB(x)] şeklinde gösterilir. -A ve B kümelerinin standart kesişimi A∩B ile gösterilir ve üyelik fonksiyonu µA∩B(x)=min[µA(x),µB(x)] şeklinde gösterilir. Tanım: ...
Bulanık doğrusal programlama ve yerel yönetimlerde bir bulanık hedef programlama uygulaması - Sayfa 25
12 1.2.2.7. a-kesimi (a seviyesi) Tanım A Ì X olmak üzere, A bulanık alt kümesinin üyelik dereceleri a ya eşit veya adan daha büyük elemanlardan oluşan kümeye a-kesim kümesi denir. Seçilen her bir a değeri ile farklı bir a-kesim kümesi oluşturulabilir. aÎ [0,1] olmak üzere, A kümesinin a kesimi; ma = {x mA (x) ³ a ve x Î X} şeklinde gösterilir. akesimi, A bulanık kümesinin destek kümesinin ge...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bulanık
tanımlanır
tanım
kümesi
gösterilir
kümeleri


15. SAYFA ICERIGI

6

bulanık kümeleri göz önüne alınsın.

x X , A(x) B (x) ise A ve B bulanık kümeleri eşittir denir ve A = B şeklinde gösterilir.

Tanım 2.2.2 x X , A(x) B (x) ise A ya Bnin alt kümesi denir ve A B şeklinde gösterilir. A B ve A, Bnin bir alt kümesi olması durumunda A B ile gösterilen A bulanık kümesine, Bnin özalt kümesi denir ve

A B x X , A ( X ) B ( X )

(2.4)

şeklinde gösterilir. Tanım 2.2.3 A ve AC bulanık kümeleri olsun. Eğer,
AC (x) 1 A (x) veya AC (x) A (x) 1 ise AC ye Anın tümleyeni denir. Tanım 2.2.4 A ve B bulanık kümeleri olsun. A B kesişim kümesi
A B {x / AB (x) | x X } , AB (x) min(A(x), B (x)) olarak tanımlanır.

(2.5) (2.6)

Tanım 2.2.5 A ve B bulanık kümeleri olsun. A B birleşim kümesi A B {x / AB (x) | x X } ve AB (x) max(A(x), B (x))
olarak tanımlanır. Tanım 2.2.6 A ve B bulanık kümeleri olsun. A B kümesi
A B {(x / AB (x)) | x X } , AB (x) min(A (x), BC (x)) dır. Ayrıca buradan

(2.7) (2.8)

İlgili Kaynaklarsingle.php