Bulanık sınav sistemleri8

(i) ve (viii) özellikleri klasik kümelerdeki gibi aynı yapıya sahiptir. Fakat (ii) ve (iii)de X yerine X [0,1] kullanılmıştır. Yalnızca burada

A AC ve A AC X 0,1

(2.10)

olur. Bu durum Şekil 2.1de klasik kümeler için, Şekil 2.2de ise bulanık kümeler için geometrik olarak gösterilmiştir.

XX

A AC
A AC
Şekil 2.1 Klasik kümelerde tümleyen

A AC
A AC X

A AC
Şekil 2.2 Bulanık kümesinde tümleyen
2.4 Bulanık Mantık ve Dilbilimi

A AC X 0,1

Bulanık mantığın ne olduğunu tam anlatan bir tanım yoktur. Bununla birlikte bulanık mantık diye adlandırılan bir tek sistem de yoktur.
Bulanık kümeler klasik kümelerin bir genellemesi, sonsuz-değerli mantık da klasik mantığın bir genellemesidir. Bu iki alan arasında benzerlik (izomorfizm)17. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Doğrusal olmayan sistemlerin bulanık mantığa dayalı olarak modellenmesi - Sayfa 6
v   İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY……………………………………………………………………...i TEŞEKKÜR……………………………………………………………………………..ii ÖZET…………………………………………………………………………………....iii ABSTRACT…………………………………………………………………………….iv KISALTMALAR VE SİMGELER…………………………………………..………...vii TABLOLAR LİSTESİ………………………………………………………………….ix ŞEKİLLER LİSTESİ……………………………………………………...…….……...xii 1. BÖLÜM GİRİŞ………………………….…………………………………………………………1 2. BÖLÜM BULANI...
Tornalamada kesme kuvvetlerinin ve takım ucu sıcaklığının bulanık mantık ve yapay sinir ağı teknikleriyle tahmin edilmesi - Sayfa 14
5 sistemleri modellemek üzere kullanılabileceğini göstermektedir. Çoğu alanda bulanık mantık sağduyu modellerinin standart matematik modellerinden daha yararlı ya da kesin sonuçlar verdiği görülmektedir (Baykal 2004). Bulanık Mantığın Avantajları : • İnsan düşünce tarzına yakın olması • Uygulanışının matematiksel modele ihtiyaç duymaması • Yazılımının basit olması dolayısıyla ucuza mal olması • ...
Bulanık tekil sistemlerin kararlığı ve ekonomik uygulamaları - Sayfa 26
Tanım 2.1: X boş olmayan klasik anlamda bir küme olsun. X’deki bir bulanık A kümesi fonksiyonu ile verilir. ∀ x∈X için; µA: X [0,1] (2.2) 11 0 1 23 4 5 (a) 6 0 1 23 4 5 (b) 6 Şekil 2.1 : 3’e yakın sayılar kümesinin (a) bulanık ve (b) klasik kümeler ile gösterimi. 2.1.1 Bulanık kümeler üzerinde işlemler Klasik kümeler üzerinde tanımlanan üç temel işlem olan tümle...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

klasik
bulanık
kümeler
mantık
gibi
tanım


17. SAYFA ICERIGI

8

(i) ve (viii) özellikleri klasik kümelerdeki gibi aynı yapıya sahiptir. Fakat (ii) ve (iii)de X yerine X [0,1] kullanılmıştır. Yalnızca burada

A AC ve A AC X 0,1

(2.10)

olur. Bu durum Şekil 2.1de klasik kümeler için, Şekil 2.2de ise bulanık kümeler için geometrik olarak gösterilmiştir.

XX

A AC
A AC
Şekil 2.1 Klasik kümelerde tümleyen

A AC
A AC X

A AC
Şekil 2.2 Bulanık kümesinde tümleyen
2.4 Bulanık Mantık ve Dilbilimi

A AC X 0,1

Bulanık mantığın ne olduğunu tam anlatan bir tanım yoktur. Bununla birlikte bulanık mantık diye adlandırılan bir tek sistem de yoktur.
Bulanık kümeler klasik kümelerin bir genellemesi, sonsuz-değerli mantık da klasik mantığın bir genellemesidir. Bu iki alan arasında benzerlik (izomorfizm)

İlgili Kaynaklarsingle.php