Bulanık sınav sistemleri9
vardır. Bulanık mantık, bulanık küme teorisini büyük bir araç olarak kullanır. Bulanık mantık için temel matematiksel fikirler çok-değerli mantıktan geliştirilmiştir. Bu nedenle bu iki mantık arasında bir bağıntı vardır. Bulanık kümeleri ve bulanık bağıntıları sonsuz-değerli mantık sistemi içerisinde birleştirilirse bulanık mantık, sonsuz-değerli mantığın bir genellemesi olarak göz önünde bulundurulabilir. Bulanık mantık doğal dildeki dilbilimsel değişkenlere odaklanır ve muhtemel önermelerle yaklaşık mantıklı düşünme için temel sağlamayı amaçlar. Klasik kümeler, klasik mantık, bulanık kümeler, sonsuz-değerli mantık ve bulanık mantık arasındaki bağıntılar şematik olarak Şekil 2.3 de gösterilmiştir. Bulanık mantığın büyük bir bölümünü dilbilimsel değerler ve dilbilimsel şekillendiriciler, önermeli bulanık mantık, sonuç kuralları ve yaklaşık mantıklı düşünme oluşturur.
2.4.1 Dilbilimsel Değerler Tanım 2.4.1.1 Değerleri kelimeler veya cümleler olan doğal veya yapay dillerdeki değişkenlere dilbilimsel değişkenler (linguistic variables) denir. Bulanık mantığın gelişimi şekil 2.3te gösterilmiştir.
Şekil 2.3 Bulanık mantığın gelişimi18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bulanık kümelerin sökücü seçimi amacıyla kazılabilirlik sınıflama sistemlerine uygulanması - Sayfa 38
22 4. BULANIK MANTIK KAVRAMI Klir ve arkadaşları [25], bulanık mantığın literatürde iki farklı anlama sahip olduğunu belirtmiştir. Bu anlamlardan birincisinde bulanık mantık, doğasında kesin değil ancak yaklaşık olan çeşitli mantıklı düşünme yollan ile ilgili olan kavramlar, ilkeler ve yöntemlerin bir sistemi olarak görülmektedir. İkincisinde ise; bulanık mantık, bu yüzyılın başında öne SÜrülmüş...
Hukuk devleti anlayışında yargı erkinin olan ve olması gereken konumu - Sayfa 114
105 Lütfi Askerzade, bu kuramla ilgili temel ilkeleri belirlemiştir. Buna göre bu ilkeler şunlardır465: • Bulanık mantıkta, kesin değerlere dayanan düşünme yerine, yaklaşık düşünme kullanılır. • Bulanık mantıkta her şey (0, 1) aralığında belirli bir derece ise gösterilir. • Bulanık mantıkta bilgi büyük, küçük, çok az gibi dilsel ifadeler şeklindedir. • Bulanık çıkarım işlemi, dilsel ifadeler ...
Enerji sistemlerinde bulanık mantık temelli güç sistemi kararlılaştırıcısı uygulamaları - Sayfa 95
2.8.2 Bulanık mantık (BM) BM yaklaşık akıl yürütmenin mantığıdır (Baykal ve Beyan 2004). Bulanık mantık A. Lotfi Zadeh tarafından 1965 yılında ortaya atılmıştır (Özarslan ve Bay 2006). Bulanık mantığın ardındaki temel fikir, bir önermenin doğruluğunun, önermelerle, kesin yanlış ve kesin doğru arasındaki sonsuz sayıda doğruluk değerlerini içeren bir kümedeki değerle ya da sayısal olarak [0,1] gerç...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bulanık
mantık
küme
tanım
temel
mantığın


18. SAYFA ICERIGI

9
vardır. Bulanık mantık, bulanık küme teorisini büyük bir araç olarak kullanır. Bulanık mantık için temel matematiksel fikirler çok-değerli mantıktan geliştirilmiştir. Bu nedenle bu iki mantık arasında bir bağıntı vardır. Bulanık kümeleri ve bulanık bağıntıları sonsuz-değerli mantık sistemi içerisinde birleştirilirse bulanık mantık, sonsuz-değerli mantığın bir genellemesi olarak göz önünde bulundurulabilir. Bulanık mantık doğal dildeki dilbilimsel değişkenlere odaklanır ve muhtemel önermelerle yaklaşık mantıklı düşünme için temel sağlamayı amaçlar. Klasik kümeler, klasik mantık, bulanık kümeler, sonsuz-değerli mantık ve bulanık mantık arasındaki bağıntılar şematik olarak Şekil 2.3 de gösterilmiştir. Bulanık mantığın büyük bir bölümünü dilbilimsel değerler ve dilbilimsel şekillendiriciler, önermeli bulanık mantık, sonuç kuralları ve yaklaşık mantıklı düşünme oluşturur.
2.4.1 Dilbilimsel Değerler Tanım 2.4.1.1 Değerleri kelimeler veya cümleler olan doğal veya yapay dillerdeki değişkenlere dilbilimsel değişkenler (linguistic variables) denir. Bulanık mantığın gelişimi şekil 2.3te gösterilmiştir.
Şekil 2.3 Bulanık mantığın gelişimi

İlgili Kaynaklarsingle.php