Bulanık sınav sistemleri10

Dilbilimsel değişken kavramını örnekle açıklamak için doğal dildeki yaş kavramını göz önüne alalım. Bu çok sayıda kişisel deneyiminin bir özetidir; tam olarak karakterize edilemez. Bulanık kümeleri uygulayarak yaşı tanımlayabiliriz.
Yaş kavramı, çok genç, genç, orta yaşlı, yaşlı ve çok yaşlı gibi bulanık kümeleri içeren dilbilimsel bir değişkendir. Her bir terim (bulanık küme) uygun bir üyelik fonksiyonu ile tanımlanır.

Örnek 2.4.1.1 Yaş dilbilimsel değerini X=[0,100] kümesi üzerinde çok genç, genç, orta yaşlı, yaşlı, çok yaşlı ifadeleri ile tanımlayalım. Bulanık kümeler şekil 2.4te gösterilmiştir.
Terimlerin üyelik fonksiyonları,

çok

genç

(x)

1, 30 25

x

,

0 x 5, 5 x 30,

(2.11)

genç

(

x)

x5, 25 50 x
20

,

5 x 30, 30 x 50,

(2.12)

orta

yaslı

(

x)

x 30 20
70 x 20

, ,

30 x 50, 50 x 70,

yaslı

(

x)

x 50 20
95 x 25

, ,

50 x 70, 70 x 95,

(2.13)
(2.14)19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bulanık kümelerin üyelik fonksiyonlarının belirlenmesi - Sayfa 26
Örnek 3.3.1. “Yaş” dilbilimsel değerini X=[0,100] (Şekil 4.2) kümesi üzerinde “çok genç”, “genç”, “orta yaşlı”, “yaşlı”, “çok yaşlı” ifadeleri ile tanımlayalım. Terimlerin üyelik fonksiyonları µ çok genç (x) = 13,0 −  25 x , 0 ≤ x ≤ 5, 5 ≤ x ≤ 30, µ genç ( x) =     x−5, 25 50 − x 20 , 5 ≤ x ≤ 30, 30 ≤ x ≤ 50, µ orta yaslı ...
Bulanık kümelerin üyelik fonksiyonlarının belirlenmesi - Sayfa 25
1 0 A ∩ AC ≠φ 1 0 Şekil 3.7 Bulanık kümesinde tümleyen A ∪ AC ≠ X 1 3.3. Dilbilimsel Değerler Değerleri kelimeler veya cümleler olan doğal veya yapay dillerdeki değişkenler, dilbilimsel değişkenler olarak adlandırılır. Dilbilimsel değişken kavramını örnekle açıklamak için doğal bir dildeki yaş kelimesini göz önüne alalım. Bu çok büyük sayıda bireysellerin deneyiminin bir ...
Bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ve uygulama - Sayfa 93
78 Örne in ya ; çok genç, genç, orta ya lı, ya lı ve çok ya lı gibi bulanık kümeleri içeren bir sözel de i kendir. Burada, her terim uygun bir üyelik fonksiyonu ile ifade edilir. Ya sözel de i kenini evrensel küme [0, 100] olmak üzere çok genç, genç, orta ya lı, ya lı ve çok ya lı terimlerini üçgen bulanık sayılar yardımıyla tanımlayacak olursak üyelik fonksiyonu ekil 2.18’de görüldü ü gibi tanım...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

genç
üyelik
küme
orta
bulanık
gibi


19. SAYFA ICERIGI

10

Dilbilimsel değişken kavramını örnekle açıklamak için doğal dildeki yaş kavramını göz önüne alalım. Bu çok sayıda kişisel deneyiminin bir özetidir; tam olarak karakterize edilemez. Bulanık kümeleri uygulayarak yaşı tanımlayabiliriz.
Yaş kavramı, çok genç, genç, orta yaşlı, yaşlı ve çok yaşlı gibi bulanık kümeleri içeren dilbilimsel bir değişkendir. Her bir terim (bulanık küme) uygun bir üyelik fonksiyonu ile tanımlanır.

Örnek 2.4.1.1 Yaş dilbilimsel değerini X=[0,100] kümesi üzerinde çok genç, genç, orta yaşlı, yaşlı, çok yaşlı ifadeleri ile tanımlayalım. Bulanık kümeler şekil 2.4te gösterilmiştir.
Terimlerin üyelik fonksiyonları,

çok

genç

(x)

1, 30 25

x

,

0 x 5, 5 x 30,

(2.11)

genç

(

x)

x5, 25 50 x
20

,

5 x 30, 30 x 50,

(2.12)

orta

yaslı

(

x)

x 30 20
70 x 20

, ,

30 x 50, 50 x 70,

yaslı

(

x)

x 50 20
95 x 25

, ,

50 x 70, 70 x 95,

(2.13)
(2.14)

İlgili Kaynaklarsingle.php