Bulanık sınav sistemleri12

Eğer bir öğe A bulanık kümesinde 0 üyelik değerine sahipse, bu çift A bulanık kümesinin temsilinden çıkarılır. Bu yüzden, yukarıdaki örnekte koyu bulanık kümesi aşağıdaki gibi yazılabilir. Koyu= (kırmızı, 0.5), (siyah 1.0), (sarı, 0.1), (mavi, 0.6), (kahverengi, 0.8), (yeşil, 0.3)

Örnek 2.4.1.3 X evrensel küme olsun. X=[0,100]. Sonra genç ve yaşlı bulanık kümeleri aşağıdaki gibidir:

1, genç (x) (1 ((x 20) /15)2 )1,
0, yasli x) (1 ((x 40) /10)2 )1,

0 x 20, 20 x 100,
0 x 40, 40 x 100,

genç ve yasli sırasıyla genç ve yaşlı bulanık kümelerinin üyelik görevleridir.21. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İmalat sektöründe tedarikçi yeterlilik analizi için bir bulanık karar destek sistemi - Sayfa 64
52 ilgili semantik kuralları göstermektedir [115]. Şekil 4.6’da yaşı temsil eden bir dilsel değişken görülmektedir. U = [0,100] yani 0 ile 100 arasında değişmektedir. Bu dilsel değişken için tanımlı terimler yaşlı, çok yaşlı, genç vs. olabilir. Bu terimlerden yaşlıya anlam yükleyen { }µ yasli = (x,µ yasli (x)) x ∈ U şeklindedir. Burada µ yasli (x) U ’ da tanımlı yaş değişkeninin “yaşlı” bula...
Pan-bulanık integral Fuzzy pan-integral - Sayfa 23
( x). Örnek 2.2.2. X [0,100] insanların yaş dönemlerinin aralığı olsun. Buna göre insanların G, „genç‟ bulanık kümesinin üyelik fonksiyonu; 1 , x 25 G (x) (40 x) / 15 , 25 x 40 0 , x 40 ve Y, „yaşlı‟ bulanık kümesinin üyelik fonksiyonu; 0 , x 50 Y (x) (x 50) / 15 , 50 x 65 1 , x 65 ise 28 yaşın G bulanık kümesinin üyelik derecesi 0.8 iken 45 yaşın hem G bulanık kümesine hem de Y bulanık küm...
İş değerlendirme ve personel değerlendirme üzerine bir bulanık karar modeli - Sayfa 77
Bulanık kümelerin cebirsel özellikleri, (4.5) haricinde, kesin kümelerinki ile aynıdır. A∩ A ≠ ∅ ve A∪ A ≠ E (4.5) 4.2.1.1 Dilsel değişkenler Bulanık kümeler için kullanılan cebirsel işlemlere ilave olarak, iyi, çok, vb., “dilsel değişkenler” kullanılabilir. Örneğin, üyelik fonksiyonu µA(x) olan bulanık küme “A” için, “çok A” ’nın üyelik fonksiyonu, aşağıdaki şekilde nitelendirilir; µ...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bulanık
üyelik
küme
yaşlı
kümesi
kümeleri


21. SAYFA ICERIGI

12

Eğer bir öğe A bulanık kümesinde 0 üyelik değerine sahipse, bu çift A bulanık kümesinin temsilinden çıkarılır. Bu yüzden, yukarıdaki örnekte koyu bulanık kümesi aşağıdaki gibi yazılabilir. Koyu= (kırmızı, 0.5), (siyah 1.0), (sarı, 0.1), (mavi, 0.6), (kahverengi, 0.8), (yeşil, 0.3)

Örnek 2.4.1.3 X evrensel küme olsun. X=[0,100]. Sonra genç ve yaşlı bulanık kümeleri aşağıdaki gibidir:

1, genç (x) (1 ((x 20) /15)2 )1,
0, yasli x) (1 ((x 40) /10)2 )1,

0 x 20, 20 x 100,
0 x 40, 40 x 100,

genç ve yasli sırasıyla genç ve yaşlı bulanık kümelerinin üyelik görevleridir.

İlgili Kaynaklarsingle.php