Bulanık sınav sistemleri13
3. SINAV SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR
Bu bölüm, Oktaylar (2008) kaynağından yararlanarak hazırlanmıştır.
3.1 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Günümüzde okullarda çok çeşitli sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavların yapılmasının temel amacı, ölçme ve değerlendirme işlemini gerçekleştirmektir. Ölçme; bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sayı sembolleri ile ifade edilmesidir. (Tekin,1996) Değerlendirme ise; ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karar verme sürecidir. (Tekin,1996) Ölçme ve değerlendirmenin kullanıldığı birçok sınav türü vardır. Bunlar; yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, doğru-yanlış sınavları, kısa cevaplı sınavlar ve çoktan seçmeli sınavlardır.
Tanım 3.1 İnsanlarda var olan bazı davranışları belli amaçlar doğrultusunda değiştiren ve yine bu amaçlar doğrultusunda bireylerin bazı yeni davranışlar kazanmalarını sağlayan sisteme eğitim denir.
Bir eğitim sisteminin genel olarak girdiler, süreç, çıktılar ve değerlendirme olmak üzere dört öğesi vardır. Eğitim sistemindeki kontrol, değerlendirme öğesi tarafından yerine getirilir.
3.2 Ölçme ve Değerlendirmenin Eğitimdeki Yeri ve Önemi
Ölçme ve değerlendirme öğrenciye davranışını nasıl geliştireceği hakkında bilgi verir ve yeterince başarılı olan öğrenciyi motive eder. Öğretmenin kendi öğretiminin ne derece etkili olduğunu anlamasına yardımcı olur. Öğrenci hakkında verilecek kararlara dayanak oluşturur. Uygulanan bir eğitimin başarılı olup olmadığı hakkında yöneticilere ve diğer ilgililere bilgi verir.22. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Öğrenci başarılarının istatistiki analizi ve işletme fakültesinde bir uygulama - Sayfa 33
ilişkili bir ölçme yöntemi seçmelidir.9 Öğrencilerin kendilerinden beklenileni anlayamadıkları bir sınavda bütün performanslarını kullansalar dahi soruları doğru cevaplayamayacakları için anlaşılır olmayan bir ölçme doğru sonuçlar vermeyecektir. 2.3.4. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araç ve Yöntemlerinin Gerçekçiliği Öğrencide olması beklenen bilgi miktarı ile verilen ödev, proje gibi sorumluluklar d...
Matematik öğretmenlerinin seviye belirleme sınavına yönelik görüşleri - Sayfa 15
5 Değerlendirme; ölçme sonuçlarının aynı alana ait kriter ile kıyaslanarak değer yargısına ve oradan da bir karara ulaşma sürecidir. (Yılmaz,1998) Eğitimde öğrenciler hakkında karar verme işlemi ölçme ve değerlendirme yoluyla gerçekleşmektedir. Eğitimde yeri ve önemi büyük olan ölçme ve değerlendirme; 1. Öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği, nasıl geliştireceği hakkında bilgi verir. 2. Yete...
Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test stratejilerinin karşılaştırılması - Sayfa 18
 İstendik ve yeterli düzeyde oluşmuş davranışlar  İstendik fakat yetersiz düzeyde kalmış davranışlar  İstenmeyen davranışlar 2 Sistemde ortaya çıkan davranışların farklılaşması, yeterli olup olmadıklarına ilişkin bir kontrolü gerekli kılmaktadır. Süreç sonunda ortaya çıkan bu davranışlara ilişkin kontrolü değerlendirme öğesi yerine getirmektedir. Bu doğrultuda ölçme ve değerlendirme, eğit...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

öğrenci
eğitim
değerlendirme
ölçme
hakkında
karar


22. SAYFA ICERIGI

13
3. SINAV SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR
Bu bölüm, Oktaylar (2008) kaynağından yararlanarak hazırlanmıştır.
3.1 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Günümüzde okullarda çok çeşitli sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavların yapılmasının temel amacı, ölçme ve değerlendirme işlemini gerçekleştirmektir. Ölçme; bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sayı sembolleri ile ifade edilmesidir. (Tekin,1996) Değerlendirme ise; ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karar verme sürecidir. (Tekin,1996) Ölçme ve değerlendirmenin kullanıldığı birçok sınav türü vardır. Bunlar; yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, doğru-yanlış sınavları, kısa cevaplı sınavlar ve çoktan seçmeli sınavlardır.
Tanım 3.1 İnsanlarda var olan bazı davranışları belli amaçlar doğrultusunda değiştiren ve yine bu amaçlar doğrultusunda bireylerin bazı yeni davranışlar kazanmalarını sağlayan sisteme eğitim denir.
Bir eğitim sisteminin genel olarak girdiler, süreç, çıktılar ve değerlendirme olmak üzere dört öğesi vardır. Eğitim sistemindeki kontrol, değerlendirme öğesi tarafından yerine getirilir.
3.2 Ölçme ve Değerlendirmenin Eğitimdeki Yeri ve Önemi
Ölçme ve değerlendirme öğrenciye davranışını nasıl geliştireceği hakkında bilgi verir ve yeterince başarılı olan öğrenciyi motive eder. Öğretmenin kendi öğretiminin ne derece etkili olduğunu anlamasına yardımcı olur. Öğrenci hakkında verilecek kararlara dayanak oluşturur. Uygulanan bir eğitimin başarılı olup olmadığı hakkında yöneticilere ve diğer ilgililere bilgi verir.

İlgili Kaynaklarsingle.php