Bulanık sınav sistemleri14
3.3 Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
Ölçme ve değerlendirmenin kullanıldığı birçok sınav türü vardır.
3.3.1 Yazılı Sınavlar
Tanım 3.3.1 Öğrencilerin yöneltilen soruların cevaplarını düşünüp hatırlayarak ve cevabı organize ederek yazdığı sınav türüne yazılı sınavlar denir.
Öğretmenlerin ve öğrencilerin alışık olduğu bir sınav türüdür. Hazırlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması ve öğretmenlerce iyi biliniyor olmasından dolayı sık tercih edilen bir sınav türüdür. Bunun nedeni, hazırlanmasının kolay olması, iyi bilinen bir sınav olması, diğer sınav türlerinin yeterince bilinmemesi ve uzmanlık gerektirmemesidir.
Yazılı sınavların avantajı bilgi düzeyinin üstündeki üst düzey zihinsel işlemler (uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, organize etme, bilgileri değişik durumlarda uygulama, orijinal görüş ve ürünler ortaya koyabilme) gerektiren türdeki hedefleri ölçebilmesidir.
3.3.1.1 Yazılı Sınavların Özellikleri
a. Yazılı sınavlarda soru sayısının az olmasından dolayı geçerliği ve güvenirliği düşüktür.
b. Hazırlanmasının kolay olmasından dolayı öğretmenlerin çok tercih ettiği sınav türüdür.
c. Yazılı sınavlarda şans başarısı yoktur. Öğrencinin cevabını bilmediği halde soruyu doğru cevaplayabilme olasılığı düşüktür.
d. Yazılı sınavlar objektif olmayabilir. Puanlayıcı yanlılığını katabilir, özneldir.23. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim birinci kademe sosyal bilgiler derslerinde kullanılan ölçme değerlendirme yöntemlerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi - Sayfa 35
25 2.2.8.3. Eşleştirmeli Testler Bu tip sorular iki grup halinde verilmiş bilgi faktörlerinin belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesidir. En çok kullanılan eşleştirmeli sorular, iki sütun halinde verilmiş kelimelerden ibarettir. Öğrenciden, sütunlardan birindeki her kelimeyi, diğer sütundakilerden en yakın ilişkisi olanla eşleştirmesi istenir(Binbaşıoğlu, 1983 :48). Eşleştirmeli testlerin özel...
Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yeterlilik düzeyleri ve hizmet içi eğitim gereksinimleri - Sayfa 47
31 1.1.4.1. Geleneksel Ölçme Değerlendirme Araç ve Yöntemleri 1.1.4.1.1. Sözlü Sınavlar: Sınavın sözlü olarak yapılmasıdır. Genellikle sorular ve cevaplar sözlü olarak söylenir. Sözlü sınavlar, bazen, çok kalabalık gruplarla ilgili uygulamalarda soruların yazılı olarak verilip cevabın sözlü olarak alınması şeklinde uygulanabilir. Sınıfta diğer öğrencilerin önünde olabileceği gibi, bir sınav kuru...
İlköğretim öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlığı ve ölçme-değerlendirmeye ilişkin tutumlarının belirlenmesi - Sayfa 41
 Çoktan seçmeli testler  Doğru-yanlış testleri  Sözlü sınavlar  Eşleştirme soruları  Boşluk doldurmalı sorular  Kısa cevaplı sorular 2.2.1.3.1. Yazılı Yoklamalar Öğrencilere birkaç soru yazdırılıp veya yazılı verilip bunlara belli bir sürede yazılı cevap istenmesi, bir sınav türü olarak her öğretmenin başvurduğu bir yöntemdir. Böyle bir sınavda öğrenciden istenen işler cevapları düşünmek, ...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yazılı
değerlendirme
ölçme
sınavlar
etme
soru


23. SAYFA ICERIGI

14
3.3 Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
Ölçme ve değerlendirmenin kullanıldığı birçok sınav türü vardır.
3.3.1 Yazılı Sınavlar
Tanım 3.3.1 Öğrencilerin yöneltilen soruların cevaplarını düşünüp hatırlayarak ve cevabı organize ederek yazdığı sınav türüne yazılı sınavlar denir.
Öğretmenlerin ve öğrencilerin alışık olduğu bir sınav türüdür. Hazırlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması ve öğretmenlerce iyi biliniyor olmasından dolayı sık tercih edilen bir sınav türüdür. Bunun nedeni, hazırlanmasının kolay olması, iyi bilinen bir sınav olması, diğer sınav türlerinin yeterince bilinmemesi ve uzmanlık gerektirmemesidir.
Yazılı sınavların avantajı bilgi düzeyinin üstündeki üst düzey zihinsel işlemler (uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, organize etme, bilgileri değişik durumlarda uygulama, orijinal görüş ve ürünler ortaya koyabilme) gerektiren türdeki hedefleri ölçebilmesidir.
3.3.1.1 Yazılı Sınavların Özellikleri
a. Yazılı sınavlarda soru sayısının az olmasından dolayı geçerliği ve güvenirliği düşüktür.
b. Hazırlanmasının kolay olmasından dolayı öğretmenlerin çok tercih ettiği sınav türüdür.
c. Yazılı sınavlarda şans başarısı yoktur. Öğrencinin cevabını bilmediği halde soruyu doğru cevaplayabilme olasılığı düşüktür.
d. Yazılı sınavlar objektif olmayabilir. Puanlayıcı yanlılığını katabilir, özneldir.

İlgili Kaynaklarsingle.php