Bulanık sınav sistemleri15
e. Yazılı sınavlar öğrencileri çalışmaya yöneltme ve konuyu ezberlemekten çok bütünlüğüne, derinliğine ve ilişkiselliğine göre öğrenmelerini sağlamada etkilidir.
f. Yazılı sınavlarda iyi bir sınav planı yapılmalıdır. g. Uzun cevap gerektiren az sayıda soru yerine (geçerliği ve güvenirliği
düşürdüğü için) kısa cevaplı çok sayıda soru kullanılmalıdır. h. Sorular açık, net ve anlaşılır olmalıdır. i. Sorular önceden hazırlanmalı ve çoğaltılarak öğrencilere sınavın başında
verilmelidir. Böylece soru yazımına zaman ayrılmamalıdır. j. Cevap anahtarı öğrenciye bildirilmelidir. Yazılı sınavların
değerlendirilmesinde yazı güzelliği, sayfa düzeni, kompozisyon becerisi gibi ölçülen özelliğin dışındaki özelliklere de puan verilmesi önce geçerliği (ölçme konusu olan özelliği başka özellikleri de kattığından dolayı) sonra da güvenirliği (puanlamaya hata kattığı ve bilen-bilmeyen öğrencileri birbirinden ayıramadığından dolayı) düşürür. k. Sorular kitaptan olduğu gibi alınmamalıdır. l. Yazılı sınavların puanlanmasında puanlama yönergesi ve cevap anahtarı kullanılmalıdır. m. Mümkünse sınav kğıdı birden fazla puanlayıcı tarafından okunmalıdır ve puanların ortalaması alınmalıdır. n. Bütün sınav kğıtlarındaki sorular sıra ile okunmalıdır. Yani; 1. soru bütün sınav kğıtlarında puanlandıktan sonra 2. sorular puanlanmalı sonra 3. sorulara geçilmeli ve böyle devam edilmelidir. Bir soruya öğrencinin tümünün verdiği cevaplar puanlandıktan sonra diğer soruya geçilmelidir. Bunun için cevabın değişik bölümlerine verilecek puanlar ayrı ayrı belirlenmelidir. o. Puanlayıcı yanlılığından kaçınılmalıdır. Öğretmen isimlere bakmamalı, puanlamaya yazı güzelliği, anlatım gücü, sayfa düzeni gibi ölçülmesi amaçlanmayan etkenler katılmamalıdır.24. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 67
Buna karşılık hazırlanmasının kolay olması, öğrencilerin problem çözme, yeni ve orijinal fikirler üretme, analiz, sentez, yorumlama ve değerlendirme gibi üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülebilmesi, şans başarısının düşük olması (Doğan, 2009a), kağıtların belge niteliğinde olup, saklamaya ve gerektiğinde sonradan tekrar incelemeye olanak sağlaması, öğrencilerin düşüncelerini yazılı olarak ifade...
Kompozisyon tipi sınavlarda kompozisyonun biçimsel özelliklerinden kestirilen puanların anahtarla ve genel izlenimle puanlanmasından elde edilen puanlarla ilişkisi - Sayfa 20
8 d) Cevaplar öğrenciden öğrenciye değil de, sorudan soruya puanlanmalıdır. Tüm öğrencilerin aynı cevapları puanladıktan sonra bir diğer soruya geçilmelidir. e) Öğrencilerin adlarına bakılmadan puanlama yapılmalıdır. Böylece öğrencilerin tanınması ile ilgili yanlılıklar puanlamaya karışmamış olur. f) Sonuçları etkileyecek önemli kararlan verirken iki veya daha fazla bağımsız puanlayıcı kullanıl...
Dereceli puanlama anahtarı ve puanlama anahtarından elde edilen puanların karşılaştırılması - Sayfa 73
61 Araştırma süresince öğrencilerin, yalnız puanlama anahtarıyla puanlanmasıyla uygulanan değerlendirme tekniği ile dereceli puanlama anahtarı kullanılarak puanlayıcı, öğrencinin kendisi ve öğrencinin arkadaşının puanlamasıyla uygulanan değerlendirme tekniklerinin kullanıldığı 2006–2007 eğitim öğretim yılının 1.döneminin, onların bakış açısından bir karşılaştırmasına ulaşmak amaçlanmaktadır. Aşa...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yazı
sınav
puanlama
puan
yazılı
öğrencileri


24. SAYFA ICERIGI

15
e. Yazılı sınavlar öğrencileri çalışmaya yöneltme ve konuyu ezberlemekten çok bütünlüğüne, derinliğine ve ilişkiselliğine göre öğrenmelerini sağlamada etkilidir.
f. Yazılı sınavlarda iyi bir sınav planı yapılmalıdır. g. Uzun cevap gerektiren az sayıda soru yerine (geçerliği ve güvenirliği
düşürdüğü için) kısa cevaplı çok sayıda soru kullanılmalıdır. h. Sorular açık, net ve anlaşılır olmalıdır. i. Sorular önceden hazırlanmalı ve çoğaltılarak öğrencilere sınavın başında
verilmelidir. Böylece soru yazımına zaman ayrılmamalıdır. j. Cevap anahtarı öğrenciye bildirilmelidir. Yazılı sınavların
değerlendirilmesinde yazı güzelliği, sayfa düzeni, kompozisyon becerisi gibi ölçülen özelliğin dışındaki özelliklere de puan verilmesi önce geçerliği (ölçme konusu olan özelliği başka özellikleri de kattığından dolayı) sonra da güvenirliği (puanlamaya hata kattığı ve bilen-bilmeyen öğrencileri birbirinden ayıramadığından dolayı) düşürür. k. Sorular kitaptan olduğu gibi alınmamalıdır. l. Yazılı sınavların puanlanmasında puanlama yönergesi ve cevap anahtarı kullanılmalıdır. m. Mümkünse sınav kğıdı birden fazla puanlayıcı tarafından okunmalıdır ve puanların ortalaması alınmalıdır. n. Bütün sınav kğıtlarındaki sorular sıra ile okunmalıdır. Yani; 1. soru bütün sınav kğıtlarında puanlandıktan sonra 2. sorular puanlanmalı sonra 3. sorulara geçilmeli ve böyle devam edilmelidir. Bir soruya öğrencinin tümünün verdiği cevaplar puanlandıktan sonra diğer soruya geçilmelidir. Bunun için cevabın değişik bölümlerine verilecek puanlar ayrı ayrı belirlenmelidir. o. Puanlayıcı yanlılığından kaçınılmalıdır. Öğretmen isimlere bakmamalı, puanlamaya yazı güzelliği, anlatım gücü, sayfa düzeni gibi ölçülmesi amaçlanmayan etkenler katılmamalıdır.

İlgili Kaynaklarsingle.php