Bulanık sınav sistemleri17
3.3.1.2.2 Zorunlu Cevaplı ve Seçimlik Sorular
Tanım 3.3.1.2.3 Belli sayıda soru sorularak bir bölümü zorunlu cevaplandırılacak, bir bölümü de cevaplanması öğrencinin seçimine bırakılan sorulara zorunlu cevaplı ve seçimlik sorular denir.
3.3.1.2.3.1 Zorunlu Cevaplı ve Seçimlik Soruların Özellikleri
a. Zorunlu cevaplı sorular ölçmenin kapsam geçerliğini arttırdığı gibi öğrencileri birbiriyle karşılaştırmayı kolaylaştırdığı için güvenirliği de olumlu etkiler.
b. Seçimlik sorular ise öğrencilerin motivasyonunu artırır. Fakat öğrencilerin kolay sorulara yönelmelerini sağlar. Kapsam geçerliğini düşürür aynı zamanda öğrencileri birbiri ile karşılaştırmada zorluk gördüğü için güvenirliği de düşürür.
3.3.2 Sözlü Sınavlar
Tanım 3.3.2 Soruların ve cevapların sözlü olarak ifade edildiği sınav türüne sözlü sınavlar denir.
3.3.2.1 Sözlü Sınavların Özellikleri
a. Uygulaması çok zaman alır. b. Farklı soruların hazırlanması gerekmektedir. c. Her sorunun güçlük düzeyi farklı olmalıdır. d. Öğretmenin yaklaşımından, soruların güçlük düzeyinden ve sınavın
yapıldığı ortamdan kaynaklanan nedenlerden dolayı psikolojik faktörler etkili olabilir. e. Puanlama güvenirliği düşüktür. f. Öğrencinin kişilik özellikleri puanı etkiler.26. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgıları ve öz-yeterlik inançlarının incelenmesi - Sayfa 36
 Özelliğin farklı test formlarıyla ölçülmesi madde örnekleminin genişlemesine izin verecek ve bu da güvenirliğin artmasını sağlayacaktır. Bu sebeple başarı testlerinde farklı test türlerinin kullanılması gerçek puanın daha gerçekçi olarak kestirilmesini sağlayabilir. Örneğin bir yazılıda hem çoktan seçmeli, kısa cevaplı, boşluk doldurma, eşleştirme tipi soruların sorulması.  Bir sınavda kullanı...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sınav
sınavlar
sorular
soru
sözlü
zaman


26. SAYFA ICERIGI

17
3.3.1.2.2 Zorunlu Cevaplı ve Seçimlik Sorular
Tanım 3.3.1.2.3 Belli sayıda soru sorularak bir bölümü zorunlu cevaplandırılacak, bir bölümü de cevaplanması öğrencinin seçimine bırakılan sorulara zorunlu cevaplı ve seçimlik sorular denir.
3.3.1.2.3.1 Zorunlu Cevaplı ve Seçimlik Soruların Özellikleri
a. Zorunlu cevaplı sorular ölçmenin kapsam geçerliğini arttırdığı gibi öğrencileri birbiriyle karşılaştırmayı kolaylaştırdığı için güvenirliği de olumlu etkiler.
b. Seçimlik sorular ise öğrencilerin motivasyonunu artırır. Fakat öğrencilerin kolay sorulara yönelmelerini sağlar. Kapsam geçerliğini düşürür aynı zamanda öğrencileri birbiri ile karşılaştırmada zorluk gördüğü için güvenirliği de düşürür.
3.3.2 Sözlü Sınavlar
Tanım 3.3.2 Soruların ve cevapların sözlü olarak ifade edildiği sınav türüne sözlü sınavlar denir.
3.3.2.1 Sözlü Sınavların Özellikleri
a. Uygulaması çok zaman alır. b. Farklı soruların hazırlanması gerekmektedir. c. Her sorunun güçlük düzeyi farklı olmalıdır. d. Öğretmenin yaklaşımından, soruların güçlük düzeyinden ve sınavın
yapıldığı ortamdan kaynaklanan nedenlerden dolayı psikolojik faktörler etkili olabilir. e. Puanlama güvenirliği düşüktür. f. Öğrencinin kişilik özellikleri puanı etkiler.

İlgili Kaynaklarsingle.php