Bulanık sınav sistemleri18
g. Sözlü ifade yeteneği, etkili konuşabilme gibi özellikler öğretmeni etkileyebilir.
h. Puanlara hata karıştığı için güvenirliği ve geçerliği düşüktür. i. Her öğrenciye farklı soru sorulmalıdır. j. Öğrencilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri psikolojik ortamı
gerektirir. k. Daha çok analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sorular sorulmalıdır.
3.3.3 Kısa Cevaplı Sınavlar
Tanım 3.3.3 Yazılı sınavların alternatifi olan sınav türüne kısa cevaplı sınavlar denir.
3.3.3.1 Kısa Cevaplı Sınavların Özellikleri
a. Özellikle alt düzey hedeflerin ölçülmesinde kullanılır. Bu tür testlerde bilme düzeyindeki kısmen de kavrama düzeyindeki davranışlar ölçülür. Bu aynı zamanda kısa cevaplı sınavların en önemli sınırlılığıdır. Çünkü öğrenmeyi hatırlamaya ve ezbere yöneltir.
b. Cevabı bir kelime, rakam veya en çok bir cümle ile verilebilen sınavlardır. Kısa cevaplı bir test maddesi direkt soru cümlesi olarak ya da eksik cümleli (doldurmalı test) olarak sorulabilir.
c. Daha çok ilköğretimin ilk sınıflarında kullanılır. d. Çok sayıda soru sorulabilir. Bu nedenle kapsam geçerliği ve güvenirliği
yüksektir. e. Cevaplama bağımsızlığı vardır. f. Kısa cevaplı sınavlar öğretimin her düzeyinde kullanılmaya uygundur. Her
yaştaki öğrenciye uygulanabilir. g. Puanlaması kolaydır, nesneldir. h. Puanlama objektifliği yüksektir. i. Alt düzey hedef alanlarına ilişkin sorular kullanılır.27. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sosyal bilgiler dersi 2005 öğretim programının değerlendirme boyutuna dair 4. ve 5. sınıf öğretmen görüşleri. - Sayfa 38
söylenebilir. Bu özelliklerin aksine bir defada tek bir öğrenci sınava alındığından, vakit kaybı söz konusu olabilir (Tekin, 2004, 122). Tan (2005, 330), sözlü sınavların daha etkili kullanılmasına yönelik dikkat edilmesi gereken durumları şu şekilde sıralamıştır; sorular önceden hazırlanmalı ve cevabı fazla uzun olmamalıdır, öğretmen soru sormadan önce öğrenciyi rahatlatmalıdır, sorular açık ve ...
Ortaokul Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki tema değerlendirme soruları üzerine bir araştırma - Sayfa 38
24 düşünüp bularak yazmasının istenmesidir (Özçelik, 2010: 128). “Kısa cevaplı sorular ayrıntılı cevaplar gerektiren yazılı yoklamalardan cevapların kısalığı ile seçme ve sınıflama gerektiren testlerden ise, cevapların verilenler arasından seçilmeyip cevaplayıcı tarafından bulunması ve yazılması özelliği ile ayrılır.” (Turgut, 1984, 68). Kısa cevaplı soruların diğer ölçme araçlarıyla arasındaki b...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soru
sorular
gibi
sınav
sınavlar
kısa


27. SAYFA ICERIGI

18
g. Sözlü ifade yeteneği, etkili konuşabilme gibi özellikler öğretmeni etkileyebilir.
h. Puanlara hata karıştığı için güvenirliği ve geçerliği düşüktür. i. Her öğrenciye farklı soru sorulmalıdır. j. Öğrencilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri psikolojik ortamı
gerektirir. k. Daha çok analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sorular sorulmalıdır.
3.3.3 Kısa Cevaplı Sınavlar
Tanım 3.3.3 Yazılı sınavların alternatifi olan sınav türüne kısa cevaplı sınavlar denir.
3.3.3.1 Kısa Cevaplı Sınavların Özellikleri
a. Özellikle alt düzey hedeflerin ölçülmesinde kullanılır. Bu tür testlerde bilme düzeyindeki kısmen de kavrama düzeyindeki davranışlar ölçülür. Bu aynı zamanda kısa cevaplı sınavların en önemli sınırlılığıdır. Çünkü öğrenmeyi hatırlamaya ve ezbere yöneltir.
b. Cevabı bir kelime, rakam veya en çok bir cümle ile verilebilen sınavlardır. Kısa cevaplı bir test maddesi direkt soru cümlesi olarak ya da eksik cümleli (doldurmalı test) olarak sorulabilir.
c. Daha çok ilköğretimin ilk sınıflarında kullanılır. d. Çok sayıda soru sorulabilir. Bu nedenle kapsam geçerliği ve güvenirliği
yüksektir. e. Cevaplama bağımsızlığı vardır. f. Kısa cevaplı sınavlar öğretimin her düzeyinde kullanılmaya uygundur. Her
yaştaki öğrenciye uygulanabilir. g. Puanlaması kolaydır, nesneldir. h. Puanlama objektifliği yüksektir. i. Alt düzey hedef alanlarına ilişkin sorular kullanılır.

İlgili Kaynaklarsingle.php