Bulanık sınav sistemleri19
j. Yazı güzelliği, sayfa düzeni gibi değişkenler işe karışmadığı için geçerliliği yüksektir.
3.3.4 Doğru- Yanlış Sınavları
Tanım 3.3.4 Öğrencilerin belli konulardaki yanlış ve doğruları seçme gücünü ölçen sınav türüne doğru-yanlış sınavları denir. Sınavdaki maddeler doğru ve yanlış önermelerden oluşturulur.
İlkelerin ve genellemelerin yoklanması konu alanlarındaki genel düşüncelerin karşılaştırılması, neden-sonuç ilişkili ifadeler, bir fikir ya da ilkenin örnekleri ve belli bir konuda seçme yapılması istenildiğinde kullanılabilir.
3.3.4.1 Doğru- Yanlış Sınavlarının Özellikleri
a. Daha fazla sayıda soru sorulabilir. b. Hazırlanması ve cevaplanması kolaydır. c. Öğretimin her basamağında kullanılır. d. Puanlaması kolay ve objektiftir. e. Şans başarısı yüksektir. Doğru cevabı bulma şansı (% 50) dir. Aynı
zamanda öğrenme eksikliklerini belirlemede ve öğretimin değerlendirilmesi amacıyla yapılan öğrenmeleri izlemeye dayalı değerlendirmede kullanılması uygun değildir. f. Doğru- yanlış sınavında şans başarısını gidermek için üç yol kullanılır: Cümle yanlış ise yanlış kısımların altının çizilmesini istemek Cümle yanlış ise yanlış kısımlarını çizerek doğruyu yazmalarını istemek Düzeltme formülünü kullanmak (bir yanlış cevap, bir doğru cevabı götürür.) g. Geçerliği ve güvenirliği yüksek test hazırlamak oldukça zordur. h. Sorularda olumsuz ifade kullanılmamalıdır.28. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirmeye yönelik görüşleri ve uygulamaları (Elazığ ili örneği) - Sayfa 37
14 8. Yazılı sınavlar öğrencilerin konunun bütününü öğrenmesini ve konular arasında ilişki kurmasını sağlar. Böylece öğrencileri okumaya, çalışmaya ve kavrayarak öğrenmeye yöneltmektedir. 2.4.3. Kısa Cevaplı Sınavlar Özçelik’e (1981) göre kısa cevaplı sınavlar cevabının bir kelime, bir sayı veya bir cümle olduğu soruları içeren sınavlardır. Kısa cevaplı sınavlar, bir soru cümlesi ile olabileceği...
Sosyal bilgiler öğretiminde portfolyoların kullanımına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi - Sayfa 60
39 yoklamanın uygulanış biçimlerinden bir diğeri ise, bir ders saatinin ayrılarak bir veya birden çok öğrenciye sınıf önünde sorulan sorulara verdikleri cevaplara puan verme şeklinde olanıdır. Bu uygulama biçiminde sözlü yoklama sonuçları öğrencinin sözlü sınav notunu belirlemede kullanılacaksa, böyle bir yaklaşım sakıncalıdır (Tekin, 1994). Çünkü öğrencilere sorulan soruların sayıca sınırlı olma...
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme algıları - Sayfa 39
b. Sözlü Sınavlar: Bilinen en eski sınav türüdür. Bu sınavlarda yanıtlayıcıya sorulan soruların sözlü, yazılı veya her ikisi bir arada olacak şekilde sorulması yanıtlayıcının ise cevabını sözlü olarak ifade etmesini istediğimiz soru tipleridir.116 Problem çözmeye yönelik sorularda yanıtlayıcı (öğrenci) cevabı tahtaya yazar, ancak cevabın yorumu ve açıklamalarını sözlü olarak yapması istenilir.117 ...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

doğru
soru
cevap
yanlış
cevabı
şans


28. SAYFA ICERIGI

19
j. Yazı güzelliği, sayfa düzeni gibi değişkenler işe karışmadığı için geçerliliği yüksektir.
3.3.4 Doğru- Yanlış Sınavları
Tanım 3.3.4 Öğrencilerin belli konulardaki yanlış ve doğruları seçme gücünü ölçen sınav türüne doğru-yanlış sınavları denir. Sınavdaki maddeler doğru ve yanlış önermelerden oluşturulur.
İlkelerin ve genellemelerin yoklanması konu alanlarındaki genel düşüncelerin karşılaştırılması, neden-sonuç ilişkili ifadeler, bir fikir ya da ilkenin örnekleri ve belli bir konuda seçme yapılması istenildiğinde kullanılabilir.
3.3.4.1 Doğru- Yanlış Sınavlarının Özellikleri
a. Daha fazla sayıda soru sorulabilir. b. Hazırlanması ve cevaplanması kolaydır. c. Öğretimin her basamağında kullanılır. d. Puanlaması kolay ve objektiftir. e. Şans başarısı yüksektir. Doğru cevabı bulma şansı (% 50) dir. Aynı
zamanda öğrenme eksikliklerini belirlemede ve öğretimin değerlendirilmesi amacıyla yapılan öğrenmeleri izlemeye dayalı değerlendirmede kullanılması uygun değildir. f. Doğru- yanlış sınavında şans başarısını gidermek için üç yol kullanılır: Cümle yanlış ise yanlış kısımların altının çizilmesini istemek Cümle yanlış ise yanlış kısımlarını çizerek doğruyu yazmalarını istemek Düzeltme formülünü kullanmak (bir yanlış cevap, bir doğru cevabı götürür.) g. Geçerliği ve güvenirliği yüksek test hazırlamak oldukça zordur. h. Sorularda olumsuz ifade kullanılmamalıdır.

İlgili Kaynaklarsingle.php