Bulanık sınav sistemleri20
3.3.5 Çoktan Seçmeli Sınavlar
Tanım 3.3.5 Bir sorunun doğru cevabının, verilen seçeneklerden bulunmasını gerektiren sınav türüne çoktan seçmeli sınavlar denir.
Öğrencinin verilen seçeneklerden doğru cevabı ya da seçenekler arasındaki en doğru cevabı bulması istenir. Öğrencinin cevaplandırma özgürlüğü yoktur. Verilen seçenekler arasında seçim yapar.
3.3.5.1 Çoktan Seçmeli Sınavların Özellikleri
a. Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışları ve kısmen değerlendirme düzeyindeki davranışları ölçmede etkilidir. Sentez düzeyindeki davranışları ölçmede yetersizdir.
b. Çok sayıda öğrencinin katıldığı sınavlarda kullanılır. c. Yapılacak sınavın sonuçları öğrenci için çok önemli kararları
gerektiriyorsa kullanılır. d. Sınavla geçiş öğrenme konuları ölçülmek isteniyorsa kullanılır. e. Doğru cevap verilerek bulunması istenmektedir. f. Çok sayıda soru kullanılarak ve farklı hedef alanlarına ilişkin ölçme
yapılabilir. g. Değerlendirmede objektiflik yüksektir. h. Geçerliği ve güvenirliği en yüksek sınav türüdür. i. Hazırlanması uzun zaman alır, uygulanması ve puanlanması az zaman alır. j. Hazırlanması ve test maddelerin ifadesi uzmanlık gerektirir. k. Şans başarısı vardır. Konuyu hiç bilmeyen öğrenci sırf şansla cevabı
bulabilir. l. Seçenekler öğrenci seviyesine uygun olarak belirlenir. İlköğretim 1., 2., 3.,
ve 4. sınıflar için 3 seçenek, 5., 6., 7., ve 8. sınıflar için 4 seçenek, daha üst seviyeleri için 5 seçenekli sorular kullanılır. m. Elde edilen puanlar üzerinde istatistik işlemler ve madde analizi yapılabilir.29. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinin maddenin halleri ve ısı ünitesindeki başarı düzeyleri ve fene karşı tutumlarının araştırılması - Sayfa 52
37 Hangi durumlarda kullanılır? Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışları ve kısmen değerlendirme düzeyindeki davranışları ölçmede etkilidir. Sentez düzeyindeki davranışları ölçmede yetersizdir. Çok sayıda öğrencinin katıldığı sınavlarda kullanılır. Yapılacak sınavın sonuçları öğrenci için çok önemli kararları gerektiriyorsa kullanılır. Bunun nedeni geçerliğin, güvenirliğin ve...
Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 2010 6.sınıf fen ve teknoloji alt testi maddelerinin geçerli kazanımları ölçme derecelerinin belirlenmesi - Sayfa 25
12 Yukarıda bahsi geçen test türlerinin hepsi sorulardan oluşmaktadır. Soru, öğrencilerin programda yer alan kazanımlara sahip olup olmadığını gözlemek için öğrenciye verilen uyarıcıdır. Öğrencinin bu uyarıcıya karşı bulunduğu tepki ise cevaptır. Öğrencinin, tepkisi (cevabı) beklenen tepkiye uygun ise o davranışa sahip olduğu; tepkisi beklenene uygun değilse veya hiç tepkide bulunmuyorsa o davran...
İlköğretim 4., 6. ve 8. sınıflarında Türkçe dersine giren öğretmenlerin ölçme -değerlendirme düzeyleri - Sayfa 13
13 - Ölçmelerde duyarlığı artırmasıdır.38 Eğitimde belirlenen hedef ve davranışları ortaya çıkarmak için, eğitimciler ölçme yapmalıdır. Bu ölçmeler yapılırken birden fazla ölçme teknikleri uygulamalıdır. Bunun faydası, öğrencilerin öğrendiklerinin farklı yönlerden ortaya çıkarılmasıdır. Bu teknikler; sözlü sınavlar, yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru yanlış testleri, çoktan seçmeli te...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çoktan
seçmeli
sayıda
öğrenci
doğru
madde


29. SAYFA ICERIGI

20
3.3.5 Çoktan Seçmeli Sınavlar
Tanım 3.3.5 Bir sorunun doğru cevabının, verilen seçeneklerden bulunmasını gerektiren sınav türüne çoktan seçmeli sınavlar denir.
Öğrencinin verilen seçeneklerden doğru cevabı ya da seçenekler arasındaki en doğru cevabı bulması istenir. Öğrencinin cevaplandırma özgürlüğü yoktur. Verilen seçenekler arasında seçim yapar.
3.3.5.1 Çoktan Seçmeli Sınavların Özellikleri
a. Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışları ve kısmen değerlendirme düzeyindeki davranışları ölçmede etkilidir. Sentez düzeyindeki davranışları ölçmede yetersizdir.
b. Çok sayıda öğrencinin katıldığı sınavlarda kullanılır. c. Yapılacak sınavın sonuçları öğrenci için çok önemli kararları
gerektiriyorsa kullanılır. d. Sınavla geçiş öğrenme konuları ölçülmek isteniyorsa kullanılır. e. Doğru cevap verilerek bulunması istenmektedir. f. Çok sayıda soru kullanılarak ve farklı hedef alanlarına ilişkin ölçme
yapılabilir. g. Değerlendirmede objektiflik yüksektir. h. Geçerliği ve güvenirliği en yüksek sınav türüdür. i. Hazırlanması uzun zaman alır, uygulanması ve puanlanması az zaman alır. j. Hazırlanması ve test maddelerin ifadesi uzmanlık gerektirir. k. Şans başarısı vardır. Konuyu hiç bilmeyen öğrenci sırf şansla cevabı
bulabilir. l. Seçenekler öğrenci seviyesine uygun olarak belirlenir. İlköğretim 1., 2., 3.,
ve 4. sınıflar için 3 seçenek, 5., 6., 7., ve 8. sınıflar için 4 seçenek, daha üst seviyeleri için 5 seçenekli sorular kullanılır. m. Elde edilen puanlar üzerinde istatistik işlemler ve madde analizi yapılabilir.

İlgili Kaynaklarsingle.php