Bulanık sınav sistemleri21
n. Çoktan seçmeli sınav maddelerinin bölümleri bulunur. o. Cevap anahtarları, cevapların dağılımının uygun olduğu ve belli bir
örüntüye göre geliştirilmelidir.
3.3.6 Eşleşmeli Sınavlar
Tanım 3.3.6 Çoktan seçmeli sınavların farklı bir biçimine eşleşmeli sınavlar denir. İki bölümde verilen bilgiler, ifadeler, kelimeler, numaralar ve semboller eşleştirilir. Öğrencilerin bilgisel ve nesnesel olaylar hakkında ilişki kurma güçleri ölçülür.
3.3.6.1 Eşleşmeli Sınavların Özellikleri
a. Eşleşmeli sınavlarda, cevap seçenekleri soru sayısından çok olmalıdır. Böylece sorunun şansla cevaplanma olasılığı düşer.
b. Kim, nerede, ne zaman gibi soruların cevabını gerektiren olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha etkilidir.
c. Sorular ve seçenekler iki sütunda düzenlenmelidir. d. Madde kökleri ile seçeneklerin uzunlukları ve anlatım biçimleri benzer
olmalıdır. e. Seçenekler, belli bir sıraya veya düzene göre verilmelidir.
3.3.7 İş- Performans Sınavları
Tanım 3.3.7 Özellikle psiko-motor düzeyindeki hedeflerin ölçülmesinde kullanılan sınav türüne iş- performans sınavları denir.
3.3.7.1 İş- Performans Sınavlarının Özellikleri
a. Performans sınavları öğrencilerin becerilerinin çeşitliliği bakımından ne derece yeterli olduklarının ölçülmesi, beceri eksikliklerini belirleme ve30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tarih dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisi'nin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması - Sayfa 17
8 Eşleştirmeli Sınavlar Biri madde köklerini diğeri ise bu madde köklerine uygun cevabı içeren iki grup hâlinde verilen bilgilerin eşleştirilmesiyle gerçekleştirilen sınavlara denir. Yönerge kullanmanın gerekli olduğu bu sınav tipinde, sol tarafta öncüller (yani cevap için ipucu teşkil eden kısım) yer alırken sağ tarafta ise cevaplar bulunur. Eşleştirmeli Sınavların Özellikleri • Seçenekler ver...
Enformatik derslerinin sınavları için alternatif bir sistemin geliştirilmesi - Sayfa 28
2.2.6.3. Eşleştirmeli Soru Türleri İki grup hâlinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin, belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. “Kim? Ne? Nerede?” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. 2.2.6.4. Kısa Cevaplı Soru Türleri Bir kelime, bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen soru türüne denir. Bu tür so...
Sosyal bilgiler öğretiminde performans değerlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri (Manisa ili örneği) - Sayfa 67
Kısa Cevaplı Maddeler:Bir kelime, bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen madde türüne denir. Bu tür maddeler bilgi basamağını ölçmek için uygundur. Öğrenci sorunun cevabını kendisi yazar. Kısa cevaplı maddeler iki türlüdür. Birisi soru cümlesi, diğeri eksik cümle tipindedir. Bu Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar 1. Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır. 2. Her soru...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çoktan
seçmeli
sınav
madde
soru
verilen


30. SAYFA ICERIGI

21
n. Çoktan seçmeli sınav maddelerinin bölümleri bulunur. o. Cevap anahtarları, cevapların dağılımının uygun olduğu ve belli bir
örüntüye göre geliştirilmelidir.
3.3.6 Eşleşmeli Sınavlar
Tanım 3.3.6 Çoktan seçmeli sınavların farklı bir biçimine eşleşmeli sınavlar denir. İki bölümde verilen bilgiler, ifadeler, kelimeler, numaralar ve semboller eşleştirilir. Öğrencilerin bilgisel ve nesnesel olaylar hakkında ilişki kurma güçleri ölçülür.
3.3.6.1 Eşleşmeli Sınavların Özellikleri
a. Eşleşmeli sınavlarda, cevap seçenekleri soru sayısından çok olmalıdır. Böylece sorunun şansla cevaplanma olasılığı düşer.
b. Kim, nerede, ne zaman gibi soruların cevabını gerektiren olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha etkilidir.
c. Sorular ve seçenekler iki sütunda düzenlenmelidir. d. Madde kökleri ile seçeneklerin uzunlukları ve anlatım biçimleri benzer
olmalıdır. e. Seçenekler, belli bir sıraya veya düzene göre verilmelidir.
3.3.7 İş- Performans Sınavları
Tanım 3.3.7 Özellikle psiko-motor düzeyindeki hedeflerin ölçülmesinde kullanılan sınav türüne iş- performans sınavları denir.
3.3.7.1 İş- Performans Sınavlarının Özellikleri
a. Performans sınavları öğrencilerin becerilerinin çeşitliliği bakımından ne derece yeterli olduklarının ölçülmesi, beceri eksikliklerini belirleme ve

İlgili Kaynaklarsingle.php