Bulanık sınav sistemleri23
3.3.9 Dereceleme Ölçekleri
Tanım 3.3.9 Bireylerin ya da nesnelerin herhangi bir özelliğini direkt olarak ölçmek için herhangi bir araç yoksa bu özelliklerin bireylerde ya da nesnelerde bulunuş miktarını tanımlamak ya da belirtmek için kullanılan ölçeklere dereceleme ölçekleri denir.
3.3.9.1 Dereceleme Ölçeklerinin Özellikleri a. Dereceleme ölçekleri de kontrol listeleri gibi özellikle ürünün ölçülmesinde daha uygundur. b. Ürünün ölçülmesinde derecelendirmeye gidilir. c. Dereceleme ölçekleri ile öğrencinin ölçülen özelliklerini ilgilendiren performansı farklı düzeylerde tanımlanır ve performansın ne dereceye kadar ölçütlere uygunluğunu belirler. d. Dereceleme ölçeği, bir nesne veya performansı seçilmiş nitelikler yönünden değerlendirmek için kullanılan ölçektir.
3.3.10 Tutum Ölçekleri
Tanım 3.3.1 Bir nesne veya etkinliğe bireyin eğilimi ölçen ve eğilimini ölçtüğü varsayılan soru köklerine ilişkin derecelendirmelere bireyin kendinde var olduğunu ifade ederek verdiği cevaplara göre değerlendirdiği ölçme aracına tutum ölçekleri denir.
3.3.10.1 Tutum Ölçeklerinin Özellikleri
a. Duyuşsal hedeflerin ölçülmesinde kullanılır. b. Duyuşsal özelliklerde, bilişsel özellikler gibi doğrudan gözlenemezler.
Buna işaret niteliğindeki belirtilere bakarak değerlendirme yapılır. c. Duyuşsal özellikler doğrudan gözlenemediği için bireyin kendinde var ya
da yok olduğunu ifade ettiği tutum ölçekleri ile ölçülebilir. Bununla birlikte bireyin bu eğilimleri gözlenerek duyuşsal davranış geçerli bir32. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

2005-2006 öğretim yılı 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler programının uygulanmasında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri (Kars ili örneği) - Sayfa 42
Derecelendirme Ölçekleri: Dereceleme ölçekleri, performansı tanımlayan kriterleri içeren puanlama rehberidir. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. En faydalı dereceleme ölçekleri kendi yaptıklarımızdır. Dereceleme Ölçekleri Kullanmanın Nedenleri Dereceleme ölçekleri, Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite tanımı verir. Öğrenciler derecelendirme...
Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik algıları - Sayfa 37
2. 3. 2. 1.2. Dereceleme Ölçekleri Derecelendirme ölçekleri, bireylerin algılayış biçimi ile başka bireylerin nitelik ve davranışları hakkındaki gözlem sonuçlarını ya da kanılarını farklı dereceler içinde saptanmasına olanak veren bir ölçme aracıdır. Bu metotla bireyi tanıyan bir kişi onu çeşitli özellikleri bakımından derecelendirir (81). Bu tür ölçekler, öğrencilerin çalışmalarının değerlendir...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ölçekleri
özellikle
kullanılan
değerlendirme
ölçeği
ölçme


32. SAYFA ICERIGI

23
3.3.9 Dereceleme Ölçekleri
Tanım 3.3.9 Bireylerin ya da nesnelerin herhangi bir özelliğini direkt olarak ölçmek için herhangi bir araç yoksa bu özelliklerin bireylerde ya da nesnelerde bulunuş miktarını tanımlamak ya da belirtmek için kullanılan ölçeklere dereceleme ölçekleri denir.
3.3.9.1 Dereceleme Ölçeklerinin Özellikleri a. Dereceleme ölçekleri de kontrol listeleri gibi özellikle ürünün ölçülmesinde daha uygundur. b. Ürünün ölçülmesinde derecelendirmeye gidilir. c. Dereceleme ölçekleri ile öğrencinin ölçülen özelliklerini ilgilendiren performansı farklı düzeylerde tanımlanır ve performansın ne dereceye kadar ölçütlere uygunluğunu belirler. d. Dereceleme ölçeği, bir nesne veya performansı seçilmiş nitelikler yönünden değerlendirmek için kullanılan ölçektir.
3.3.10 Tutum Ölçekleri
Tanım 3.3.1 Bir nesne veya etkinliğe bireyin eğilimi ölçen ve eğilimini ölçtüğü varsayılan soru köklerine ilişkin derecelendirmelere bireyin kendinde var olduğunu ifade ederek verdiği cevaplara göre değerlendirdiği ölçme aracına tutum ölçekleri denir.
3.3.10.1 Tutum Ölçeklerinin Özellikleri
a. Duyuşsal hedeflerin ölçülmesinde kullanılır. b. Duyuşsal özelliklerde, bilişsel özellikler gibi doğrudan gözlenemezler.
Buna işaret niteliğindeki belirtilere bakarak değerlendirme yapılır. c. Duyuşsal özellikler doğrudan gözlenemediği için bireyin kendinde var ya
da yok olduğunu ifade ettiği tutum ölçekleri ile ölçülebilir. Bununla birlikte bireyin bu eğilimleri gözlenerek duyuşsal davranış geçerli bir

İlgili Kaynaklarsingle.php