Bulanık sınav sistemleri27

memnuniyet derecelerini gösteren Tablo 4.2ye Geliştirilmiş Bulanık Puanlama Kağıdı denir.

Tablo 4.2, X memnuniyet seviyeleri kümesine göre doldurulur. En son sütuna her soruya verilen memnuniyet derecesi yazılır. En sondaki kutucuk öğrenciye verilen toplam puanı gösterir.

Örnek 4.1. Burada bir değerlendirici, geliştirilmiş bulanık puanlama kağıdını birinci soru için aşağıdaki Tablo 4.3deki gibi doldurmuş olsun.

Tablo 4.3 Geliştirilmiş Bulanık Puanlama Kğıdı Örneği

Soru

Memnuniyet Seviyeleri

Mem.

No Aİ ÇÇİ Çİ İ FD O AZK K ÇK ÇÇK AK Der.

S.1 0.0 0.9 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Top.

Puan:

Bu tablodan, öğrencinin cevap kğıdındaki ilk soruya ilişkin olan memnuniyet seviyelerinin kümesi X üzerindeki F(S.1) bulanık kümesi aşağıdaki gibi tanımlanır.
F(S.1) = {(Aİ,0.0), (ÇÇİ, 0.9), (Çİ, 0.8), (İ, 0.5), (FD, 0.0), (O, 0.0), (AZK,0.0), (K, 0.0), (ÇK, 0.0), (ÇÇK, 0.0), (AK, 0.0)}

Bulanık kümelerde üyelik değerleri sıfır olan elemanlar yazılmadığından, F(S.1) bulanık kümesi aşağıdaki gibi daha kısa olarak yazılır.
F(S.1)= {(ÇÇİ, 0.9), (Çİ, 0.8), (İ, 0.5)}36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gibi
bulanık
aşağıdaki
puan
seviyeleri
memnuniyet


36. SAYFA ICERIGI

27

memnuniyet derecelerini gösteren Tablo 4.2ye Geliştirilmiş Bulanık Puanlama Kağıdı denir.

Tablo 4.2, X memnuniyet seviyeleri kümesine göre doldurulur. En son sütuna her soruya verilen memnuniyet derecesi yazılır. En sondaki kutucuk öğrenciye verilen toplam puanı gösterir.

Örnek 4.1. Burada bir değerlendirici, geliştirilmiş bulanık puanlama kağıdını birinci soru için aşağıdaki Tablo 4.3deki gibi doldurmuş olsun.

Tablo 4.3 Geliştirilmiş Bulanık Puanlama Kğıdı Örneği

Soru

Memnuniyet Seviyeleri

Mem.

No Aİ ÇÇİ Çİ İ FD O AZK K ÇK ÇÇK AK Der.

S.1 0.0 0.9 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Top.

Puan:

Bu tablodan, öğrencinin cevap kğıdındaki ilk soruya ilişkin olan memnuniyet seviyelerinin kümesi X üzerindeki F(S.1) bulanık kümesi aşağıdaki gibi tanımlanır.
F(S.1) = {(Aİ,0.0), (ÇÇİ, 0.9), (Çİ, 0.8), (İ, 0.5), (FD, 0.0), (O, 0.0), (AZK,0.0), (K, 0.0), (ÇK, 0.0), (ÇÇK, 0.0), (AK, 0.0)}

Bulanık kümelerde üyelik değerleri sıfır olan elemanlar yazılmadığından, F(S.1) bulanık kümesi aşağıdaki gibi daha kısa olarak yazılır.
F(S.1)= {(ÇÇİ, 0.9), (Çİ, 0.8), (İ, 0.5)}

İlgili Kaynaklarsingle.php