Bulanık sınav sistemleri33
Örnek 5.1
BAĞIMSIZ BULANIK SINAV SİSTEMİ NOT: Her bir soru grubu kolaydan zora doğru sıralanmış sorular içermektedir. Her gruptaki sorulardan yalnız birini cevaplayınız. Bir grupta birden fazla sorunun çözümü değerlendirilmeyecektir. a şıkları (5) puan; b şıkları (10) puan; c şıkları (15) puan; d şıkları (20) puan olacak şekilde değerlendirme yapılacaktır.
GRUP 1
a) 42! Sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır? b) 169!-1 sayısının sonunda kaç tane 9 vardır? c) 112!.141! çarpımının sondan kaç basamağı sıfırdır? d) (24!-1).23 sayısının son üç basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?
GRUP 2
a) 32104 X 10 olduğuna göre; X=? b) 49610 A7 olduğuna göre; A=? c) 3415 abcd 4 olduğuna göre; a+b+c+d=? d) 646 sayısı 8 tabanında yazıldığında kaç basamaklı bir sayı elde
edilir?
GRUP 3 a) 0,317 devirli ondalık sayısının rasyonel karşılığını bulunuz. b) 0,1 0,04 işleminin sonucu kaçtır? 0,01 0,00442. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine ilişkin görüşlerinin tam öğrenme modeline göre incelenmesi - Sayfa 156
EK-5 İLKÖĞRETİM 5.SINIF MATEMATİK DERSİ TEST SORULARI 135 YÖNELGE • İlköğretim 5.Sınıf Matematik dersi Sayılar ünitesi ile ilgili olarak 25 soru çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. • Cevaplarınızı cevap kâğıdında yer alan A-B-C-D şıklarından birinin içini doldurarak kaydediniz. Soru kâğıdına hiçbir işaretlemede bulunmayınız. • Sınav süresi 40 dakikadır. Zamanınızı etkili olarak kullanın...
Ortaöğretim 9. sınıf matematik müfredatına uygun öğrenme nesnelerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi - Sayfa 318
301 Ek 6. Grupların Belirlendiği Ön Testin Son Hali MATEMATİK BAŞARI TESTİ 1. xyz ve zyx üç basamaklı doğal sayıdır. xyz – zyx =297 olduğuna göre, z’nin alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 3 B)4 C)6 D)9 .2. 9a 3 x bc ….. + 934. …..5 Yandaki çarpma işleminde her nokta bir rakam belirttiğine göre, a+b+c toplamı kaçtır? A) 15 B)12 C) 10 D)9 3. A ve B sıfırdan farklı doğal sayılar ol...

42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tane
toplamı
doğru
vardır
soru
olduğuna


42. SAYFA ICERIGI

33
Örnek 5.1
BAĞIMSIZ BULANIK SINAV SİSTEMİ NOT: Her bir soru grubu kolaydan zora doğru sıralanmış sorular içermektedir. Her gruptaki sorulardan yalnız birini cevaplayınız. Bir grupta birden fazla sorunun çözümü değerlendirilmeyecektir. a şıkları (5) puan; b şıkları (10) puan; c şıkları (15) puan; d şıkları (20) puan olacak şekilde değerlendirme yapılacaktır.
GRUP 1
a) 42! Sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır? b) 169!-1 sayısının sonunda kaç tane 9 vardır? c) 112!.141! çarpımının sondan kaç basamağı sıfırdır? d) (24!-1).23 sayısının son üç basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?
GRUP 2
a) 32104 X 10 olduğuna göre; X=? b) 49610 A7 olduğuna göre; A=? c) 3415 abcd 4 olduğuna göre; a+b+c+d=? d) 646 sayısı 8 tabanında yazıldığında kaç basamaklı bir sayı elde
edilir?
GRUP 3 a) 0,317 devirli ondalık sayısının rasyonel karşılığını bulunuz. b) 0,1 0,04 işleminin sonucu kaçtır? 0,01 0,004

İlgili Kaynaklarsingle.php