Bulanık sınav sistemleri34

1 3 1 : 5 2

c)

7

10 7

11

5

işleminin sonucu kaçtır?

d) 4x 5 kesri sabit bir kesir olduğuna göre; m kaçtır? 2x m

GRUP 4

a)

22 32 14 23

işleminin sonucu kaçtır?

b) 412 412 toplamının 1 sı kaçtır? 16

c) 3a 125 olduğuna göre; a.b=? 5b 243

d) 1612.25 25 sayısı kaç basamaklıdır?

GRUP 5 a) 49 25 100 işleminin sonucu kaçtır? b) 17 2 16 işleminin sonucu kaçtır?
c) 9 x x x . 4 olduğuna göre; x kaçtır? 81 6 1 işleminin sonucu kaçtır
d) 25 5 943. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ortaöğretim 9. sınıf matematik müfredatına uygun öğrenme nesnelerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi - Sayfa 311
294 Ek 4. Grupların Belirlendiği Ön Testin İlk Hali MATEMATİK BAŞARI TESTİ 1. xyz ve zyx üç basamaklı doğal sayıdır. xyz – zyx =297 olduğuna göre, z’nin alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 3 B)4 C)6 D)9 .2. 9a 3 x bc ….. + 934. …..5 Yandaki çarpma işleminde her nokta bir rakam belirttiğine göre, a+b+c toplamı kaçtır? A) 15 B)12 C) 10 D)9 3. A ve B sıfırdan farklı doğal sayılar ol...
Ortaöğretim 9. sınıf matematik müfredatına uygun öğrenme nesnelerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi - Sayfa 313
296 Ek 4’ün devamı 25. (0, 055)2 - (0, 045)2 = (0,0001) .a olduğuna göre a’nın değeri kaçtır? A) 0,001 B) 0,01 C) 1 D) 0 26. 78 kişinin ağırlanacağı bir restoranda 9 kişilik, 7 kişilik ve 4 kişilik masalar vardır. Oturulan masalarda hiç boş sandalye kalmayacak biçimde, bu misafirler en az kaç masaya yerleştirilebilir? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 33. İşleminin sonucu aşağıdakiler...

43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

işleminin
sonucu
kaçtır
olduğuna
sayısı
kesri


43. SAYFA ICERIGI

34

1 3 1 : 5 2

c)

7

10 7

11

5

işleminin sonucu kaçtır?

d) 4x 5 kesri sabit bir kesir olduğuna göre; m kaçtır? 2x m

GRUP 4

a)

22 32 14 23

işleminin sonucu kaçtır?

b) 412 412 toplamının 1 sı kaçtır? 16

c) 3a 125 olduğuna göre; a.b=? 5b 243

d) 1612.25 25 sayısı kaç basamaklıdır?

GRUP 5 a) 49 25 100 işleminin sonucu kaçtır? b) 17 2 16 işleminin sonucu kaçtır?
c) 9 x x x . 4 olduğuna göre; x kaçtır? 81 6 1 işleminin sonucu kaçtır
d) 25 5 9

İlgili Kaynaklarsingle.php