Bulanık sınav sistemleri35
6. BAĞIMSIZ BULANIK SINAV SİSTEMİNİN CHEN ve LEENİN METODU KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
BAĞIMSIZ BULANIK SINAV SİSTEMİ NOT: Her bir soru grubu kolaydan zora doğru sıralanmış sorular içermektedir. Her gruptaki sorulardan yalnız birini cevaplayınız. Bir grupta birden fazla sorunun çözümü değerlendirilmeyecektir. a şıkları (5) puan; b şıkları (10) puan; c şıkları (15) puan; d şıkları (20) puan olacak şekilde değerlendirme yapılacaktır.
GRUP 1
a) 42! Sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır? b) 169!-1 sayısının sonunda kaç tane 9 vardır? c) 112!.141! çarpımının sondan kaç basamağı sıfırdır? d) (24!-1).23 sayısının son üç basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?
GRUP 2
a) 32104 X 10 olduğuna göre; X=? b) 49610 A7 olduğuna göre; A=? c) 3415 abcd 4 olduğuna göre; a+b+c+d=? d) 646 sayısı 8 tabanında yazıldığında kaç basamaklı bir sayı elde
edilir?
GRUP 3 a) 0,317 devirli ondalık sayısının rasyonel karşılığını bulunuz. b) 0,1 0,04 işleminin sonucu kaçtır? 0,01 0,00444. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine ilişkin görüşlerinin tam öğrenme modeline göre incelenmesi - Sayfa 156
EK-5 İLKÖĞRETİM 5.SINIF MATEMATİK DERSİ TEST SORULARI 135 YÖNELGE • İlköğretim 5.Sınıf Matematik dersi Sayılar ünitesi ile ilgili olarak 25 soru çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. • Cevaplarınızı cevap kâğıdında yer alan A-B-C-D şıklarından birinin içini doldurarak kaydediniz. Soru kâğıdına hiçbir işaretlemede bulunmayınız. • Sınav süresi 40 dakikadır. Zamanınızı etkili olarak kullanın...
Gerçekçi matematik eğitimi yönteminin ilköğretim 6. sınıf düzeyinde cebir ve alan konularında öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi - Sayfa 137
124 13. 5x-3y +4 15. 100 soruluk bir sınavın 10 sorusunu boş bıra­ kan bir öğrenci, x tane soruyu da yanlış yap- Yukarıdaki cebirsel ifade için, aşağıdakiler­ rnışbr. den hangisi vanlı511r? Yaptığı her doğru soru için s puan alacak olan bu öğrencinin alacağı toplam puanı A) 3telimi vardır. veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? B) Kat sayılar toplamı 6dır. C} B...

44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soru
doğru
sınav
puan
tane
vardır


44. SAYFA ICERIGI

35
6. BAĞIMSIZ BULANIK SINAV SİSTEMİNİN CHEN ve LEENİN METODU KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
BAĞIMSIZ BULANIK SINAV SİSTEMİ NOT: Her bir soru grubu kolaydan zora doğru sıralanmış sorular içermektedir. Her gruptaki sorulardan yalnız birini cevaplayınız. Bir grupta birden fazla sorunun çözümü değerlendirilmeyecektir. a şıkları (5) puan; b şıkları (10) puan; c şıkları (15) puan; d şıkları (20) puan olacak şekilde değerlendirme yapılacaktır.
GRUP 1
a) 42! Sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır? b) 169!-1 sayısının sonunda kaç tane 9 vardır? c) 112!.141! çarpımının sondan kaç basamağı sıfırdır? d) (24!-1).23 sayısının son üç basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?
GRUP 2
a) 32104 X 10 olduğuna göre; X=? b) 49610 A7 olduğuna göre; A=? c) 3415 abcd 4 olduğuna göre; a+b+c+d=? d) 646 sayısı 8 tabanında yazıldığında kaç basamaklı bir sayı elde
edilir?
GRUP 3 a) 0,317 devirli ondalık sayısının rasyonel karşılığını bulunuz. b) 0,1 0,04 işleminin sonucu kaçtır? 0,01 0,004

İlgili Kaynaklarsingle.php