Bulanık sınav sistemleri40
KAYNAKLAR
Altaş, İ.H.,1999. Bulanık Mantık: Bulanıklılık Kavramı, Enerji, elektrik, elektromekanik-3e, (62), 80-85.
Çağman, N., 2006. Bulanık mantık, Bilim ve Teknik, sayı:463, sayfa:50-51 Dubois, D. and Prade, H. Fuzzy Sets and Systems: Theory and Applications,
Academic Press, New York. 1980. Günal, Ü.,1997. Bulanık Mantık,Otomasyon dergisi, No.55,56, s.50-55 Klir, J. G, and Folger, T. A., Fuzzy Sets, And Information, New Jersey, 1988. Oktaylar, H.C.,2008. Kpss Eğitim Bilimleri., Yargı Yayınları, Ankara. Orhan, U., 2006. Zarsız tavlanın bilgisayarla simülasyonu. Yüksek Lisans Tezi,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/ Matematik ABD, Tokat. Chen S.M,Lee C.H, 1999. New methods for students evaluation using fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems 104 209-218. Tekin, H.,1996. Ölçme ve Değerlerdirme. Yargı Yayınları, Ankara. Zadeh, L.A., 1965. Fuzzy Sets and Systems, In: System Theory, edited by J.Fox, Polytechnic Pres, Brooklyn, N.Y ., pp. 29-37 Zadeh, L.A.,1965. “Fuzzy sets”, Information and Control 8, 338-353. Zadeh, LA., 1973. Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision processes. IEEE Trans. Syst. , Man. and Cybern. SMC-3. Zimmermann, H.J., Fuzzy Set Theory and Its Applications, Kluwer, 1991.49. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hazır giyim sektöründe bulanık uzman sistem yaklaşımı ile beden numarası belirleme - Sayfa 150
131 ÜSTÜN,G.,(2009). “Genç Kızların Vücut Ölçülerindeki Değişimlerin Tespit Edilerek, Değişime Etki eden Faktörlerin İncelenmesi”, E-Journal of New World Sciences Academy, Volume:4, Number:1, Article Number:2C003 WINKS,J.,(1997). “Clothing Sizes International Standardization” The Textile Institute, Manchester YAGER, R.(1981). “A New Methodology for Ordinal Multiobjective Decisions Based on Fuzz...
Enerji iletim hatlarında oluşan arızaların bulanık mantık yöntemi ile belirlenmesi - Sayfa 87
[14] Zinnernab, H., (1991) Fuzzy Set Theory and Its Applications, 2nd ad, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany. [15] Zadeh, L.A.,(1977) Fuzzy Sets as a Basis for a Theory of Possibility, Electronics Research Laboratory Memorandum M77/12. Barkeley: University. To Appear in Fuzzy Sets and System. [16] Zadeh, L.A.,FU, K.S, TANAKA K. And SHIMURA, M., (1975) Fuzzy Sets and Their Application...
Genelleştirilmiş yansıtan bariyerli ödüllü yenileme sürecinin asimptotik yöntemlerle incelenmesi - Sayfa 93
[36] Mammadova Z., 2011, Normal Müdahaleli Yarı – Markov Süreçlerinin Asimtotik Yöntemlerle İncelenmesi, Doktora Tezi, KTU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. [37] Mammadova Z., Khaniyev T., Gever B., 2011, Üçgensel müdahaleli (s,S) tipli yarı - Markov modeli için asimtotik sonuçlar, 12. Uluslararası Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması Sempozyumu, 285, Denizli, 26 – 29 Mayıs. [38] Nasi...

49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ınformation
system
syst
zadeh
applications
theory


49. SAYFA ICERIGI

40
KAYNAKLAR
Altaş, İ.H.,1999. Bulanık Mantık: Bulanıklılık Kavramı, Enerji, elektrik, elektromekanik-3e, (62), 80-85.
Çağman, N., 2006. Bulanık mantık, Bilim ve Teknik, sayı:463, sayfa:50-51 Dubois, D. and Prade, H. Fuzzy Sets and Systems: Theory and Applications,
Academic Press, New York. 1980. Günal, Ü.,1997. Bulanık Mantık,Otomasyon dergisi, No.55,56, s.50-55 Klir, J. G, and Folger, T. A., Fuzzy Sets, And Information, New Jersey, 1988. Oktaylar, H.C.,2008. Kpss Eğitim Bilimleri., Yargı Yayınları, Ankara. Orhan, U., 2006. Zarsız tavlanın bilgisayarla simülasyonu. Yüksek Lisans Tezi,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/ Matematik ABD, Tokat. Chen S.M,Lee C.H, 1999. New methods for students evaluation using fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems 104 209-218. Tekin, H.,1996. Ölçme ve Değerlerdirme. Yargı Yayınları, Ankara. Zadeh, L.A., 1965. Fuzzy Sets and Systems, In: System Theory, edited by J.Fox, Polytechnic Pres, Brooklyn, N.Y ., pp. 29-37 Zadeh, L.A.,1965. “Fuzzy sets”, Information and Control 8, 338-353. Zadeh, LA., 1973. Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision processes. IEEE Trans. Syst. , Man. and Cybern. SMC-3. Zimmermann, H.J., Fuzzy Set Theory and Its Applications, Kluwer, 1991.

İlgili Kaynaklarsingle.php