Bulanık sınav sistemleriTEŞEKKÜR Tez çalışmamda beni yönlendiren, karşılaştığım zorlukları bilgi ve tecrübesi ile aşmamda yardımcı olan Değerli Danışman Hocam Doç. Dr. Naim ÇAĞMANa, yüksek lisans öğrenimimin her aşamasında bilgilerini esirgemeyen ve yapacağım diğer çalışmalar hususunda bana tavsiyeler veren Sayın Hocam, Bölüm Başkanımız, Prof. Dr. Oktay MUHTAROĞLUna, yüksek lisans süresince derslerini alarak bilgilerinden yararlandığım Sayın Hocam Doç. Dr. Hacı AKTAŞa, bölümdeki tüm hocalarıma, yüksek lisans öğrenimim boyunca birlikte derslere girdiğimiz, zor zamanlarımda her zaman beni motive eden canım arkadaşım Emele, çalışmalarımı her zaman destekleyen ve kendisinden güç aldığım sevgili nişanlım Rıdvana ve hayatım boyunca bana güvenen, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen canım annem ve babama teşekkürü bir borç bilirim.
iii7. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Titanyum nanoparçacık ve nanotellerin ergime sürecindeki davranışlarının atomik düzeyde incelenmesi - Sayfa 6
iii TEŞEKKÜRLER Lisans ve yüksek lisansımda, danışmanlığımı üstlenerek her zaman yanımda olan ve beni bilimde daha ileri seviyelere gelmemde, aydınlatıcı ve parlak bilgileriyle yol gösterip, yardımını esirgemeyen sayın hocam Prof. Dr. Serap ŞENTÜRK DALGIÇ’a teşekkürlerimi sunarım. Lisans eğitiminde ders aldığım T.Ü. Fen Fakültesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan AKBAŞ’a, yardımlarından dola...
Biyosorpsiyon yoluyla sulu çözeltilerden Pb(II) ve Cd(II) iyonlarının uzaklaştırılması işleminin denge, termodinamik ve kinetik açıdan incelenmesi - Sayfa 7
TEŞEKKÜR Yüksek lisans eğitimim boyunca çalışmalarımda bilgi ve yardımlarını benden esirgemeyen, her türlü konuda destek olan sayın hocam Doç. Dr Ahmet SARI’ya çok teşekkür ederim. Deney çalışmalarımda yardım ve ilgilerini esirgemeyen Doç. Dr. Mustafa TÜZEN ve Uzman Özgür Doğan ULUÖZLÜ’ ye teşekkür ederim. Yüksek lisans eğitimim boyunca bilgi ve manevi desteğini her zaman aldığım sayın Doç. Dr. ...
Sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerinin çoklu değişkenler açısından incelenmesi - Sayfa 10
TEŞEKKÜR Tez çalışmam boyunca özverisiyle, sabrıyla, manevi destekleriyle ve akademik katkılarıyla bu süreçte hep yanımda olarak akademik hayatımda önemli bir yer edinen değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Bayram TAY‟a sonsuz teşekkürler. Yüksek lisans sürecimde ve özellikle ders döneminde akademik olarak gelişmemde katkılarından dolayı başta bölüm başkanımız sayın hocam Prof. Dr. Hayriye SAYHAN‟a ve bö...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
esirgemeyen
boyunca
lisans
yüksek
sayın


7. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR Tez çalışmamda beni yönlendiren, karşılaştığım zorlukları bilgi ve tecrübesi ile aşmamda yardımcı olan Değerli Danışman Hocam Doç. Dr. Naim ÇAĞMANa, yüksek lisans öğrenimimin her aşamasında bilgilerini esirgemeyen ve yapacağım diğer çalışmalar hususunda bana tavsiyeler veren Sayın Hocam, Bölüm Başkanımız, Prof. Dr. Oktay MUHTAROĞLUna, yüksek lisans süresince derslerini alarak bilgilerinden yararlandığım Sayın Hocam Doç. Dr. Hacı AKTAŞa, bölümdeki tüm hocalarıma, yüksek lisans öğrenimim boyunca birlikte derslere girdiğimiz, zor zamanlarımda her zaman beni motive eden canım arkadaşım Emele, çalışmalarımı her zaman destekleyen ve kendisinden güç aldığım sevgili nişanlım Rıdvana ve hayatım boyunca bana güvenen, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen canım annem ve babama teşekkürü bir borç bilirim.
iii

İlgili Kaynaklarsingle.php