Bulanık sınav sistemleriİÇİNDEKİLER
Sayfa
ÖZET.i ABSTRACT.ii TEŞEKKÜR. iii 1. GİRİŞ.1 2. BULANIK KÜMELERLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR.4 2.1 Bulanık Kümeler.4 2.2 Bulanık Kümelerde Temel İşlemler.5 2.3 Bulanık Kümelerin Özellikleri.7 2.4 Bulanık Mantık ve Dilbilimi.8 3. SINAV SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR.13 3.1 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.13 3.2 Ölçme ve Değerlendirmenin Eğitimdeki Yeri ve Önemi.13 3.3 Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları.14 3.3.1 Yazılı Sınavlar.14 3.3.2 Sözlü Sınavlar.17 3.3.3 Kısa Cevaplı Sınavlar.18 3.3.4 Doğru- Yanlış Sınavları.19 3.3.5 Çoktan Seçmeli Sınavlar.20 3.3.6 Eşleşmeli Sınavlar.218. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Enformatik derslerinin sınavları için alternatif bir sistemin geliştirilmesi - Sayfa 4
ONAY SAYFASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT TEŞEKKÜR ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ İÇİNDEKİLER i ii iv v vi vii x 1.GİRİŞ 2.GENEL BİLGİLER 2.1.Enformatik Nedir? 2.1.1. Enformatik Bölümünün Temel Hedefleri 2.1.2 Enformatik Bölümü Ders İçerikleri 2.1.3. Enformatik Bölümü - Sınav Örnekleri 2.2. Ölçme ve Değerlendirme 2.2.1. Ölçme Nedir? 2.2.2. Değerlendirme Nedir? 2.2.3 Ölçme Araçlarının Öz...
Bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ile öğrenci performanslarının değerlendirilmesi - Sayfa 6
İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ................................................................................................................................. II İÇİNDEKİLER...................................................................................................................... III ÖZET.........................................................................................................
Devre analizi dersi için bir uzman ölçme ve değerlendirme yazılımı geliştirme - Sayfa 18
bir ayrılık göstermez. Klasik iki değerli mantığın aksine bulanık mantık doğruluk değerleri tam doğruyu temsil eden 1 ile tam yanlışı temsil eden 0 arasında sonsuz farklı değer alabilirler. Dolayısıyla iki değerli mantık bulanık mantığın bir özel durumudur [16]. Bulanık uzman sistem ile bulanık kümelerin ve bulanık mantığın ya da herhangi birinin mantık yürütme süreci ve bilgi aktarım planı ya da...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değerlendirme
ölçme
giriş
içindekiler
kavramlar
genel


8. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
Sayfa
ÖZET.i ABSTRACT.ii TEŞEKKÜR. iii 1. GİRİŞ.1 2. BULANIK KÜMELERLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR.4 2.1 Bulanık Kümeler.4 2.2 Bulanık Kümelerde Temel İşlemler.5 2.3 Bulanık Kümelerin Özellikleri.7 2.4 Bulanık Mantık ve Dilbilimi.8 3. SINAV SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR.13 3.1 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.13 3.2 Ölçme ve Değerlendirmenin Eğitimdeki Yeri ve Önemi.13 3.3 Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları.14 3.3.1 Yazılı Sınavlar.14 3.3.2 Sözlü Sınavlar.17 3.3.3 Kısa Cevaplı Sınavlar.18 3.3.4 Doğru- Yanlış Sınavları.19 3.3.5 Çoktan Seçmeli Sınavlar.20 3.3.6 Eşleşmeli Sınavlar.21

İlgili Kaynaklarsingle.php