Bulanık sınav sistemleri3.3.7 İş- Performans Sınavları.21 3.3.8 Kontrol Listesi.22 3.3.9 Dereceleme Ölçekleri.23 3.3.10 Tutum Ölçekleri.23 3.3.11 İlgi Ölçekleri.24 4. CHEN VE LEENİN BULANIK DEĞERLENDİRME METODU.25 5. BAĞIMSIZ BULANIK SINAV SİSTEMİ.32 6. BAĞIMSIZ BULANIK SINAV SİSTEMİNİN CHEN ve LEENİN METODU KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ.35 7. TARTIŞMA ve SONUÇ.39 KAYNAKLAR.40 ÖZGEÇMİŞ.419. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

chen
bulanık
metodu
değerlendirme
sonuç
leenin


9. SAYFA ICERIGI

3.3.7 İş- Performans Sınavları.21 3.3.8 Kontrol Listesi.22 3.3.9 Dereceleme Ölçekleri.23 3.3.10 Tutum Ölçekleri.23 3.3.11 İlgi Ölçekleri.24 4. CHEN VE LEENİN BULANIK DEĞERLENDİRME METODU.25 5. BAĞIMSIZ BULANIK SINAV SİSTEMİ.32 6. BAĞIMSIZ BULANIK SINAV SİSTEMİNİN CHEN ve LEENİN METODU KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ.35 7. TARTIŞMA ve SONUÇ.39 KAYNAKLAR.40 ÖZGEÇMİŞ.41

İlgili Kaynaklarsingle.php